Werkgroepen Westerhoven

Voor onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zij zitten in diverse werkgroepen.
Elke werkgroep heeft zo zijn eigen specifieke taken.
Wilt u meer te weten komen over het werk van deze groepen en wie daar voor verantwoordelijk is, neem dan contact op met het parochiecentrum.

Werkgroep Westerhoven Naam Telefoon
Acolieten/misdienaars Rian Cremers 040-2013350
Acolieten ouderen Jan van Poppel 040-2013161
Actie Kerkbalans Till Couwenbergh 040-2015623
Avondwakegroep Alda van Beek 040-2012760
Avondwakekoor Frits Theuws 040-2015374
Beheerscommissie Noud van Beek 040-2012760
Eerste H. Communie Angelique van Kruijsdijk  
Collectanten Jan van Poppel 040-2013161
Doopgroep Jeanny van Hulsel 040-2042242
Gemengd Koor Henja Klinkers

Frits Theuws

040-2044978

040-2015374

Gezinsvieringen Janny Smets 040-2048762
Huwelijksvoorbereiding    
Kerkhofadministratie Till Couwenbergh 040-2015623
Kerkversiering Greet Smolders 040-2040150
Kerststal Noud van Beek 040-2012760
Koor van ouderen  

Mia Cremers

 

040-2013540

Kosters Frans van Kruijsdijk 040-2018369
Lectoren Nellie van Hulsel 040-2013273
Liturgiegroep Noud vd Nieuwenhuijzen 040-2018717
Onderhoud gebouwen Noud van Beek 040-2012760
Onderhoud kerkhof Noud van Beek 040-2012760
Parochieraad Jeanny van Hulsel 040-2042242
Pastoraatsgroep Jeanny van Hulsel 040-2042242
Rondleidingen kerk    
Samen Verder  

Rikie van Eck

 

040-2041549

Vormselvoorbereidingen Miriam Bolte 040-2044632
Vrijwilligers Jeanny van Hulsel 040-2042242
Wijkvertegenwoordiging Jeanny van Hulsel 040-2042242
Ziekenbezoekgroep Els Moors 040-2041388