Kerkbijdrage

De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerken, het secretariaat, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat. Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Een vast tarief is er in principe niet. Als stelregel kan 1% van het netto inkomen worden gehanteerd per jaar.

Machtigen is de makkelijkste manier van betalen

  • U vergeet nooit te betalen en u kunt indien u het niet eens bent met de betaling het bedrag (binnen 56 dagen) terug laten boeken.
  • Uiteraard kunt u de machtiging te allen tijde weer intrekken.

Makkelijk te regelen

Als u het formulier kerkbijdrage invult, niet vergeten uw handtekening eronder te zetten, het formulier per post of via de mail bezorgt bij het secretariaat R.K. Parochie Heilige Bernardus van Clairvaux Hof 16 5571 CC Bergeijk

Periodieke overschrijving

Natuurlijk kunt u ook uw bank opdracht geven voor een periodieke overschrijving. Voor onze administratie is het overzichtelijk wanneer u uw kerkbijdrage per maand, kwartaal of per jaar overmaakt.
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer …… t.n.v.
RK Kerkbestuur Bergeijk.

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari vindt de Actie Kerkbalans plaats om de noodzaak van de kerkbijdrage onder de aandacht te brengen.