Nieuws

Tentoonstelling 650 jaar Katherina in de Hofkerk te Bergeijk
Van 16 juli tot en met 10 september 2017 te bezichtigen voor en na de reguliere diensten en op de dinsdagen 18 juli, 1 en 15 augustus en zondag 10 september: van 13.00 – 17.00 uur of na telefonische afspraak (06-21486325). Voor meer informatie www.parochiebernardus.nl/tentoonstelling.
Toegang gratis.

Bernardusviering in het Ploegpark 
Op zondag 20 augustus is er om 11.00 uur een openluchtviering in het Ploegpark. Deze viering staat in het teken van de heilige Bernardus, de patroonheilige van onze parochie. De viering wordt mede georganiseerd door de werkgroep Rietveld- en Ruys.
De zondagsviering in de Hofkerk komt hiermede te vervallen.

Zilveren jubileum diaken Jan Verstappen
Ter gelegenheid van dit jubileum is er op zondag 24 september  een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Hofkerk.
Aansluitend is er een receptie tot 16.00 uur in Zaal de Gouden Leeuw.
Alle parochianen, familieleden, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.

 

Foto’s Bernardusviering in het Ploegpark
De foto’s van de Bernardusviering in het Ploegpark op 20 augustus kunt u vinden onder het kopje parochieberichten. Als u de link aanklikt kunt u de foto’s bekijken.

 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen