Misintenties de Weebosch

Zondag 25 juni 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Misintenties: Jan en To Bogaerts- Hoeks;Overleden ouders Jansen- Scheerens,Robbe en schoonzonen Frans en Wies;Ter ere van de H. Gerardus voor een bijzondere intentie; Ter ere van Maria voor verder herstel;Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;

Zondag 2 juli 09.30 uur Kindergezinsviering (dankviering) m.m.v. kinderkoor Do-Re-Mi
Misintenties: Gerrit van Dingenen(nms. De parochie);Voor leden en overleden leden van de Broederschap Sint Gerardus;Ter ere van de H. Gerardus voor een bijzondere intentie; Ter ere van Maria voor verder herstel;Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;