Misintenties de Weebosch

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf 1 juli mogen we weer kerken met een maximumaantal van 100 personen. Reserveren is niet meer nodig. In onze kerken wordt op een normale zaterdag en zondag de grens van de 100 meestal niet overschreden.  Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Van harte welkom.

U bent ook weer in de gelegenheid om de misintenties die u in de periode van de kerksluiting hebt opgegeven te verzetten naar een andere datum. Hiervoor kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met het parochiecentrum tussen 09.00 en 12.00 uur.

Zondag 12 juli 15e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Lies Geudens- Michielsen(Jgt, nms. de parochie);Rolf Daris;Ter ere van de H. Gerardus voor een bijzondere intentie;Ter ere van de H. Gerardus uit dankbaarheid;Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;

Zondag 19 juli 16e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Miet Hoeks(jgt);Uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk;Ter ere van de H. Gerardus voor een bijzondere intentie;Ter ere van de H. Gerardus uit dankbaarheid;Ter ere van het H. Hart van Jezus; Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;

Mededeling: Een verzoek om misintenties die opgegeven zijn (en betaald) voor de zondagen 15 maart t/m 1 juni opnieuw op te geven met een nieuwe datum. Graag een briefje in de brievenbus bij de kerk of bij Charles de Backer (no.69). Eventueel tel: 0497-541540 of tel: 0497-517372 (Kees Wagemans).