Pastoor Piet Rijkers

Rijkers1Mijn naam is Piet Rijkers, geboren te Hapert in 1933 als jongste in een gezin van twee meisjes en vijf jongens. Na één jaar kleuterschool volgde in de oorlogsjaren de 7-jarige lagere school. Hierna kwam de vraag: wat wil je worden?

 

Ik koos voor priester zijn in eigen land. Na één jaar extra Franse les kon ik toegelaten worden tot het Klein Seminarie, de Priesteropleiding van het Bisdom. In 1950 stierf mijn moeder na een langdurig ziekbed. Dat studiejaar heb ik over-gemaakt. Na deze gymnasium A van 6 jaar volgde het Groot Seminarie te Haaren, 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie. In deze laatste vier jaar liep je dagelijks in priesterkleding (lange zwarte toog en boordje)

 

Rijkers2

In 1960 volgde mijn priesterwijding door Bisschop Bekkers. Ik werd benoemd tot kapelaan in een van de parochies van Deurne. In deze periode volgen de eerste grote veranderingen in de kerk met geleidelijk aan Nederlands in plaats van Latijn, Communie op de hand. In 1966 word ik kapelaan te Geffen waar deze veranderingen verder gaan zoals vastgelegd in het 2e Vaticaans Concilie onder Paus Johannes XXIII. Ondertussen is Bisschop Bluyssen Mgr. Bekkers opgevolgd.

In deze periode mag men solliciteren naar een nieuwe functie. Ik zag hiervan af omdat er in Geffen na mij geen opvolger zou komen als kapelaan. In 1978 mag ik pastoor worden in Westerhoven en Riethoven, een van de eerste priesters met zorg voor twee parochies. Er werden in die jaren steeds meer mensen ingeschakeld voor een actieve rol in de parochies. En de Pastorale School was hierbij een enorme steun.

 

Rijkers3Van hogerhand wordt er later vanuit Rome en ook hier in Nederland een rem gezet op deze vernieuwingen.

Tevens was en is mijn standpunt nog steeds “Ik kan het niet alleen”.
En “Samen zijn wij Kerk, samen zijn wij sterk”.