Kisumu

De “Stichting Jumelage Bergeijk-Pandipieri-Kisumu”, is in 1999 opgericht bij gelegenheid van de viering van het 1000 jarig bestaan
van de St. Petrus Parochie ‘t Hof in Bergeijk en het 40-jarig priesterjubileum van pastor Wim van Bergen.

Kaart KeniaOns doel: de relatie die we in bijna 15 jaar hebben opgebouwd met de werkers aan de Pandipieri projecten in Kisumu,
een stad in Kenia Afrika, te onderhouden en uit te breiden.
Wij streven ernaar om op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars cultuur-en geloofsgoed een contact te onderhouden waarbij we van elkaar willen leren, elkaar tot steun willen zijn en elkaar als mens hopen te verrijken.
Ondersteuning met geldelijke middelen is een onderdeel van ons contact, maar we zien dit niet als hoofdzaak.

Klik hier voor meer informatie betreffende Kisumu.