Misintenties Riethoven

Zaterdag 24 febr. GEEN MISVIERING (Zie Westerhoven):

Zondag 25 febr.  Misviering om 10.30 uur
Misintentie:  Overleden familie Rieswijk.

Dinsdag 27 februari  Avondmis om 19.00 uur:
We schenken aandacht aan de allerarmste mensen in onze wereld.
Zie kerkberichten van Westerhoven !!!!

Zaterdag  3 maart Wereldgebedsdag Misviering 17.30 uur m.m.v het Avondwakekoor
Zondag 4 maart Misviering 10.30 uur
Misintenties:
Jaarg. Antonetta en Jan Habraken-  vd Moosdijk ;Frits Rombouts; Anna en Harrie van Doorn- Eliëns; Daan Sol; Toon van Doorn; Arjen Borrenbergs; Kees Smolders; Noud van Doorn.

Dinsdag 6 maart Avondmis om 19.00 uur
Wij bidden voor de armste mensen in onze wereld.

Overleden: 15 febr. 2018: Maria Roes- Boudewijns, 83 jaar.

 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.