Misintenties Riethoven

Zaterdag 19 augustus 2017 Misviering om 17.30 uur en zondag 20 augustus 2017, feest van Sint Bernardus, Misviering om 10.30 uur:    
Misintenties: overleden Familie Kelders – van Selst; Jan Spanjers

Zaterdag 26 augustus 2017 Misviering om 17.30 uur en zondag 27 augustus 2017 Misviering om 10.30 uur
Misintentie: Leo Vervest (vanwege verjaardag)  

overleden:
30 juli 2017 Riek van Herk-Waterschoot, 80 jaar                   
 5 aug. 2017: Cor van de Graaf, 82 jaar  

                                 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.