Misintenties Riethoven

Zaterdag 23 juni 2018 Misviering om 17.30 uur (Lourdesviering) en zondag 24 juni 2018 Misviering om 10.30 uur, einde Schooljaar (Rythovius-koeken):
Misintenties:
tot intentie van de levende en overleden leden van het Lourdeswerk; overleden ouders Cremers-Groenen; overleden ouders Stevens-Bottram en familie; Girtje Stevens vw Trouwdag; overleden ouders Leonard en Sjaan Coppens-Willems; Piet Tops en Marie Tops- vd Sanden.  

Dinsdag 26 juni 2018 Avondmis om 19.00 uur: Tot bijzondere intentie.        

Zaterdag 30 juni 2018 Misviering om 17.30 uur en zondag 1 juli 2018 Misviering om 10.30 uur met St Anna-Gilde (Schola Cantorum):
Misintenties: Tot intentie van de levende en overleden leden van het Gilde Sint Anna; Arnoldus en Wilhelmina Kennis- Rombouts.                                                      

Dinsdag 3 juli 2018 is geen Avondmis.

Vrijdag 6 juli 2018 om 13.45 uur feestelijke Huwelijksviering: Bruidspaar Myke Geboers & Marino Roels.        

Overleden 12 juni 2018 Chris Bosman, 93 jaar: Uitvaart woensdag 20 juni 2018, gevolgd door begrafenis.

 

 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.