Misintenties Riethoven

Dinsdag 23 mei is er géén Avondmis.

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag: Misviering  Westerhoven 10.30 uur
Zaterdag 27 mei Misviering om 17.30 uur en
LET OP:
Zondag 28 mei is de misviering om 10.30 uur in Westerhoven (dit vanwege Kermis wielerronde in Westerhoven op zaterdag).
We gedenken te Riethoven: overleden familie Smits-Teeuwen; Piet Bekkers vw sterfdag; overleden ouders Willems – van Breugel en overleden familieleden; Nol van Herk (nms vrouw en kinderen).                                                                                           

Maandag 29 mei is er om 19.00 uur Rozenhoedje in de kerk van  Riethoven,
op dinsdag 30 mei is er géén Avondmis.
Overleden:
11 mei 2017 Gerard van Doormalen, 73 jaar.

Zaterdag 3 juni Misviering 17.30 uur (Gemengd Koor) en  maandag 5 juni, 2e Pinksterdag Misviering met 1e Communicanten om 10.30 uur
We gedenken:
Jo v.d. Graaf- Smets; Lies Kuipers; Jan, Fien, Theo en Mien Hebing; en we bidden heel speciaal  voor de eerste Communicanten en voor hun intenties: Opa van Dommelen, oma Rietveld; Sjors van Dommelen.
Dinsdag 6 juni : is er geen Avondmis.

 

 

 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.