Misintenties Riethoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf 1 juli mogen we weer kerken met een maximumaantal van 100 personen. Reserveren is niet meer nodig. In onze kerken wordt op een normale zaterdag en zondag de grens van de 100 meestal niet overschreden.  Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Van harte welkom.

U bent ook weer in de gelegenheid om de misintenties die u in de periode van de kerksluiting hebt opgegeven te verzetten naar een andere datum. Hiervoor kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met het parochiecentrum tussen 09.00 en 12.00 uur.

Misintenties

Zaterdag 26 september 26e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Marieke Das en Opa en Oma Cremers- Groenen;

Zaterdag 3 oktober 27e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Dré Intven; Gijs Willems (nms. K.B.O.); Dré Smets (nms. K.B.O); Francine Rieswijk- Peeters(nms. K.B.O); Toos van Herk- Vermeulen (nms. K.B.O.); overleden ouders Noten-van Herk;

Zaterdag 10 oktober 28e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Petrus Johannes Tops en Maria Cornelia van der Sanden;Overleden familie van Nunen- Jansen;

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.