Misintenties Riethoven

Woensdag 21 juni  Koorplanning voor komend jaar om 20.30 uur in het Parochiehuis.

Zaterdag 24 juni 2017 Misviering om 17.30 uur (Gemengd Koor) en zondag 25 juni 2017 Misviering om 10.30 uur
Misintenties: Ouders Hoeks- van Herk; Piet Tops en Marie Tops-van der Sanden; overleden familieleden: Piet Smits en Marie Smits- Coppelmans; Jan Smits; Luus Schoenmakers- Smits; Ger Vos- Smits; Piet van Gils en Tonia van Gils- van Hoof; Piet Kox; Tiny van Gils- de Heij; Jo Gilsing-van Gils; Uit dankbaarheid. Bertha Botteram – vd Wiel vw verjaardag.                                        

Dinsdag 27 juni 2017 Avondmis 19.00 uur: voor Vrede in de wereld

                                 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.