Misintenties Riethoven

Zaterdag 16 december Misviering tevens Boeteviering om 17.30 uur:
We gedenken: Jaarg. Jan en Antonetta Habraken- vd Moosdijk; Riek Rombouts- Ketelaars.

Zondag 17 december om 16.00 uur:
Kerstsamenzang met Riethovens Harmoniecorps, Gemengd Koor Riethoven , Gregoriaans koor Schola Cantorum; zanggroep Cheers en volkszang.
Er is op deze zondagmorgen geen Misviering.

Maandag 18 december 10.30 uur:
Kerstviering in de “Sleutel” nms de Zonnebloem (Avondwakekoor).

Donderdag 21 december:
Kerstviering in de Sleutel nms KBO-Riethoven
Tot intentie van alle leden en overleden leden van KBO Riethoven.

Zaterdag 23 december 2017 Misviering om 17.30 uur en zondag 24 december 2017 Kerstavond om 19.00 uur Gezinsviering van Kerstmis (Zanggroep Cheers) en om 20.30 uur feestelijke Viering van Kerstmis met Gemengd Koor
Misintenties: Jan van Doorn; Jan en Marie Cremers-Thijssen; Hennie Theebe en Irma Theebe en overleden ouders Theebe-van Grotel; Maria Cardinaal en Martinus Cardinaal; Dames Das en overleden Familie Das-Cremers; Wim Das en Familie Willems-Kennis; Huub Knoops; Gerrit Schreuder en overleden familie Schreuder- Antonis; Ouders Willems-van Breugel en overleden familieleden; Piet Bekkers en overleden Familie.

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag Misviering om 10.30 uur (Schola Cantorum)
Misintenties: Piet en Drieka Willems-Antonis; Jan en Jaan Geerts-Castelijns; Dré Intven; overleden ouders Leonard en Sjaan Coppens-Willems; Kim Smits; Jan en Marie Cremers-Thijssen.

Zaterdag 30 december 2017 avondmis om 17.30 uur en Zondag 31 december avondmis om 17.30 uur (Avondwake-koor). Maandag 1 januari 2018 Misviering om 10.30 uur:
Misintenties: Riek Rombouts-Ketelaars.

Zaterdag 6 januari 2018 Misviering om 17.30 uur en zondag 7 januari 2018 Misviering om 10.30 uur (Schola Cantorum) :
Misintentie: Kees en Marie Sengers-Daris en overleden Familieleden

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.