Misintenties Riethoven

Zaterdag 21 april Misviering om 17.30 uur
Tot intentie van de Riethovense  geloofsgemeenschap.

Zondag  22 april is om 10.30 uur de 1e Communieviering in Westerhoven en dus  geen dienst  in Riethoven !!!!

Dinsdag 24 april Avondmis om 19.00 uur
We gedenken de overledenen van het laatste  jaar.

Zaterdag  28 april Misviering om 17.30 uur m.m.v. het Gemengd Koor 
Zondag 29 april om 10.30 uur
We gedenken de overledenen van het laatste  jaar.

Dinsdag 1 mei Avondmis om 19.00 uur
Ter ere van de heilige Maria.

 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.