Begraafplaats Westerhoven

RK. Begraafplaats ‘Servatiushof’

In 1965 heeft onze parochie de begraafplaats ‘Servatiushof’ aan de ‘Kerkebochten’ in gebruik genomen. Toen is het eigendomsrecht van de begraafplaats aan de Dorpstraat overgegaan naar de toenmalige gemeente Westerhoven, thans de huidige gemeente Bergeijk

SONY DSCKerkhofBergeijk(2) foto-begraafplaats-10-kindergravenkerkhof-westerhoven

 

 

 

 

Per 1 juli 1991 is de nieuwe wet op de lijkbezorging in werking getreden en per 1 januari 1992 is het door het parochiebestuur opgestelde reglement voor het beheer van de begraafplaats. Begin 2004 werd dit reglement gewijzigd omdat de aansprakelijkheid voor schade aan grafmonumenten beter moest worden omschreven.

De grafrechten worden verleend voor een periode van twintig jaar en kunnen voor een termijn van minimaal tien jaar worden verlengd. Een grafrecht wordt vastgelegd door een schriftelijke overeenkomst met het parochiebestuur, grafakte genoemd. De graven worden aansluitend in de rij volgens de datum van begraving uitgegeven.

Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting.
Gedenktekens dienen volgens het reeds bestaande model geplaatst te worden op de betonnen funderingsstrook. Omdat de laatste jaren blijkbaar door dit model de wens van nabestaanden wordt beperkt om aan het graf van een dierbare een persoonlijk accent te geven, heeft het parochiebestuur besloten om behalve kruisen ook andere staande monumenten toe te staan binnen dezelfde hoogte en breedte. Het gedenkteken dient echter wel van duurzaam, weerbestendig materiaal gemaakt te zijn.

De teksten, tekeningen en/of voorstellingen op een monument mogen op geen enkele manier aanstootgevend zijn. Hierover blijft de beslissing bij het bestuur van onze parochie.
Als alternatief voor bloemen en/of planten, die niet hoger mogen zijn dan de dwarsbalk van het grafmonument, op de strook grond vóór het monument mag een bij het monument passende weerbestendige plaat worden gelegd.

Voor onze begraafplaats werd een door het bisdom goedgekeurd reglement opgesteld.

Klik hieronder om het reglement voor het beheer en het gebruik van de begraafplaats te downloaden. Kerkhofregelement.

Verder informatie over de begraafplaats: Kerkebochten westerhoven