Pater Jozef Aruldoss

Met ingang van 1 januari heeft onze bisschop, zeereerwaarde Mgr. De Korte, mij benoemd tot hulppastor in de H. Bernardusparochie.