Bij ernstige ziekte

Als iemand in uw omgeving ernstig ziek is en bezoek op prijs stelt, is het goed dat door te geven aan de pastoor.
Dat kan via het parochiesecretariaat. 0497-571828
De meeste ziekenhuizen geven om privacy redenen geen gegevens meer door.
Ook dan zijn we afhankelijk van uw melding.

Als het afscheid aanstaande is, is het ook een goede zaak al contact op te nemen met een van de pastoors.

Pastoor Luc Buyens Tel: 06-30101231, e-mail: lbuyens@hetnet.nl

We kunnen dan samen stil staan bij de beleving van de zieke en het naderend afscheid in gelovig perspectief plaatsen.
Ook kan men al de uitvaart voorbereiden, als de zieke en zijn of haar omgeving dat wil.
Daarmee krijgt dit afscheid een nog meer persoonlijke kleur.