Maria altaar

Gerestaureerd Maria-altaar van de Hofkerk

De restauratie van het barokke Maria-altaar is afgerond. Op zondag 24 januari 2016 heeft pastoor L. Buyens in de eucharistieviering van 11.00 uur de feestelijke inzegening verricht.

Het altaar is opgeknapt tijdens de grote restauratiebeurt van de Hofkerk, die de gemeente vorig jaar heeft laten uitvoeren. De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk zorgde voor het herstelwerk en Lieke Verhoeven van LieVer Decoraties uit Bergeijk samen met Michelle Brugmans voor het schilderwerk.

Het altaar had zwaar geleden van de warme lucht, die vanuit het verwarmingsrooster direct langs het altaar blies. Om er voor te zorgen dat deze luchtstroom niet meer tegen het altaar blaast, is het op een kleine verhoging geplaatst. Hierbij wordt de warme lucht aan de voorkant de kerk in geblazen. Verder is het tabernakel vervangen door een exemplaar dat beter past bij dit barokke Maria-altaar, dat dateert van begin 18de eeuw.

Dit altaartje is afkomstig uit de kapel van de pastorie van de parochie Oud Gastel. Deze werd bediend door monniken van de Cisterciënzer orde. De orde waartoe ook de H. Bernardus van Clairvaux behoorde. Hij was een van de eerste volgelingen  van de Cisterciënzerorde. Doordat hij zo’n grote invloed kreeg in zijn tijd (12de eeuw), is hij wel de tweede stichter van de orde gaan heten.

Eerst had de abt van de Cisterciënzer abdij in Hemiksem en later de abt van de Bernardusabdij van Bornem het benoemingsrecht van de pastoor van Oud Gastel.

Toen in 1797 de St. Bernardusabdij aan de Schelde in Hemiksem door de Franse bezetter gesloten werd, moesten de monniken vluchten. Enkele van deze monniken vonden onderdak in de pastorie van Oud Gastel. Niet alleen monniken schuilden in deze pastorie, maar ook schatten die de monniken dierbaar waren vonden er een veilige bewaarplaats.

Het altaartje kan in deze periode verhuisd zijn vanuit de abdij van Hemiksem naar de pastorie van Oud Gastel.
In de tachtiger jaren van vorige eeuw wist Burgemeester Schaepman de hand te leggen op dit altaartje en schonk het aan de parochie, om als aankleding te dienen van de toen gerestaureerde Hofkerk.

Na het opknappen staat het altaar weer te pronken in de Hofkerk. De parochie kan hier trots op zijn.

Kerkgroep St. Petrus ‘t Hof