Diaconaal noodfonds

Opbrengst halfjaarlijkse collecte december 2022 parochie H. Bernardus van Clairvaux   
                 

Totaal             € 535,10

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Een welkome steun in moeilijke tijden.

Waarom een Noodfonds in Bergeijk?

De doelstelling van het noodfonds is om mensen die in onvoorziene omstandigheden in acute nood zijn geraakt financieel te helpen vanuit onze christelijke inspiratie.
Woont u in de gemeente Bergeijk en verkeert u in acute financiële nood en staat u bij andere instanties voor een dichte deur? Neem dan contact op met het Noodfonds.
De steun is altijd van tijdelijke aard omdat de uitkeringsinstanties opdat acute moment niet altijd beschikbaar zijn. Levensovertuiging en godsdienst spelen hierbij geen rol.

Wat houdt de hulp in?

Samen zoeken naar mogelijkheden om via bestaande regelingen tot een oplossing van het financiële probleem te komen.
Lukt het op deze manier niet? Dan kan het Noodfonds hulp bieden door directe financiële ondersteuning te geven.

Hoe kunt u om hulp vragen?

Neem telefonisch contact op met het Noodfonds op via het telefoonnummer van het RK parochiecentrum Bergeijk. Iemand van het Noodfonds zal dan later met u telefonisch contact opnemen. Indien nodig kan met u een afspraak worden gemaakt op diezelfde dag.
Als u nog vragen heeft aarzel dan niet en neem contact met ons op via het parochiecentrum 0497-571828. Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur.

Gezamenlijk initiatief van kerken.

Het Diaconaal Noodfonds Bergeijk is een regulier particulier initiatief van de gezamenlijke kerken nl. Parochie Heilige Bernardus van Clairvaux, de Protestantse gemeente Bergeijk en Gemeenschap de Hoge Berkt.
Regulier particulier initiatief wil zeggen dat het fonds onafhankelijk is van de gemeentelijke overheid en dien ten gevolge ook geen subsidie van de overheid ontvangt.
Noodzakelijke fondsenwerving vindt plaats via collectes in de plaatselijke kerke, donaties en giften.
Wilt u financieel bijdragen aan dit initiatief van de gezamenlijke kerken Bergeijk, dan kunt u uw gift/donatie overmaken op rekeningnummer;  NL81RABO0143892568 t.n.v. Diac. Prot. Gemeente Bergeijk Postbus 46 5570 AA Bergeijk o.v.v. Diaconaal Noodfonds.