Misintenties ’t Hof

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen weer normaal kerken op 1,5m afstand.  Het aantal personen verschilt per grootte van het kerkgebouw. Reserveren is niet meer nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

 

Donderdag 4 augustus 18.30 uur Eucharistieviering. Voor de viering om 18.05 uur bidden van het Rozenhoedje. Na de viering uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
Misintenties: Maria Verspeek (v.w. sterdag);

Zondag 8 augustus 19e zondag door het jaar 11.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Theo Verhoeven (jgt. nms. de parochie); overleden familie d’Haens-Mangnus; Frans Rijkers (nms. de parochie); Intentie uit dankbaarheid