Het vormsel

Sacrament van de Heilige Geest.

Het tweede van de zeven sacramenten is het Vormsel.
De materie van het sacrament is de Olie. Het Chrisma, dat bestaat uit Olie, dat de reinheid van het geweten voorstelt en uit balsem, die de geur van de goede, betrouwbare naam met zich draagt .
De olie wordt door de Bisschop gewijd tijdens de zogenaamde Chrisma mis. De H. Mis  die in het Bisdom wordt gevierd op Witte Donderdag, wanneer de Kerk de instelling van het Priesterschap viert.

De vorm van het Sacrament is: “Ik teken je met het teken van het Kruis en sterke je met de Olie van het heil in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”

De gebruikelijke bedienaar van het Sacrament is de Bisschop: Alleen in zwaarwegende gevallen en bij uitzondering kan (als buitengewone bedienaar) ook een priester krachtens de toestemming van de Apostolische Stoel het Sacrament van het Vormsel toedienen, echter ten alle tijde met de olie die eerder door de Bisschop gewijd is. Daarmee is de band met de Bisschop, als de eigenlijke bedienaar in tact gelaten.

De werking van het Sacrament bestaat erin dat de Christengelovige de Heilige Geest tot hulp gegeven wordt, zoals ook aan de Apostelen tijdens het Pinksterfeest (zie Handelingen van de Apostelen in de Heilige Schrift), waardoor de christen moedig de naam van Christus belijdt. Daarom wordt vormeling ook een kruisteken gegeven op de kruin, waar zich (naar aloude opvattingen) de schaamte bevindt, opdat de christen, zonder schaamte de Naam van Christus in de wereld verspreid.

Kinderen uit groep zeven en acht van de basisscholen worden uitgenodigd voor het vormsel. Alle kinderen uit de parochie kunnen zich aansluiten.

In 2024 is er weer de mogelijkheid om uw kind te laten vormen.

De data voor het vormsel:

Zaterdag 2 maart 2024 17.00 uur in de Sint Martinuskerk in Luyksgestel.
Vrijdag 8 maart 2024  19.00 uur in de Sint Willibrorduskerk in Riethoven.


U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie, tel. 0497-571828.