Tentoonstelling

550 jaar geleden verleende Karel de Stoute, toentertijd o.a. hertog van Brabant, aan Bergeijk het recht om van het dorp een stad te maken. 
In 1469 werd Bergeijk volledig Brabants en kreeg het een eigen Schepenbank met Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft en Dommelen. Een schepenbank was een politiek orgaan dat tot in de Franse Tijd vergelijkbaar is met een huidig gemeentebestuur. Ook zorgde zij voor de openbare orde. 
Karel de Stoute verleende de Bergeijkse schepenbank eind 1469 ook nog het recht om documenten te zegelen Karel de Stoute met wapenmet zijn Bourgondisch wapen. Dommelen splitste zich in 1561 van deze schepenbank af.
In een tentoonstelling, die samengesteld is door de Kerkgroep H. Petrus Bergeijk ’t Hof in samenwerking met de Heemkundekring Bergeijk en de gilden van Bergeijk wordt aan beide gebeurtenissen aandacht besteed. Tevens komt de rijke historie van Bergeijk aan bod.
  1. In de tentoonstelling worden officiële documenten getoond, waarmee Karl de Stoute Bergeijk het privilege gaf om een stad te worden en dat Bergeijk voortaan mocht zegelen met het Bourgondisch wapen
  2. Onder het cultureel erfgoed van Bergeijk moeten we zeker de gilden rekenen. Alle vijf gilden van Bergeijk  verlenen hun medewerking. Elk gilde met haar eigen identiteit en geschiedenis. Het St Jorisgilde (1463), het Sacramentsgilde (1537), het St Martinusgilde (1595), het St Annagilde van Riethoven (1488) en het St Annagilde van Westerhoven (1760).
  3. Te zien is hoe de Hofkerk er uitzag ten tijde van Karel de Stoute en hoe de kerk uitgroeide in de eeuwen daarna.
  4. Getoond wordt hoe het Bourgondisch wapen na 550 jaar nog steeds in Bergeijk zichtbaar is in het unieke gemeentewapen van Bergeijk.
  5. Wat waren de beroepen in de 17de eeuw. De tentoonstelling brengt ze in beeld.
    Extra aandacht wordt geschonken aan de toenmalige Teuten van Bergeijk.
  6. Ook aan het leven op het platteland in de eerste helft van de 20ste eeuw wordt aandacht besteed.
  7. In de getoonde film ‘Bergeijk vroeger en nu’ worden beelden getoond hoe Bergeijk er begin 20ste eeuw uitzag en hoe het aanzien veranderd is een kleine eeuw later.
  8. Ook krijgt de canon van Bergeijk een plaats in de tentoonstelling. De canon geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis van Bergeijk.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 20 juli tot en met 16 september voor en na de reguliere vieringen in de Hofkerk te Bergeijk en tijdens de Open kerkdagen op de dinsdagen 23 juli, 30 juli en 6 augustus, op zondag 15 september en maandag 16 september; telkens van 13.00 – 17.00 uur of na telefonische afspraak op 06 21486325.
De toegang is gratis. Impressie van de tentoonstelling; film van Will Dekoninck
 
Werkgroep tentoonstelling