Westerhoven

Sint-Servatius

De kern Westerhoven was tot 1 januari 1997 nog een zelfstandige gemeente. Vanaf die datum is Westerhoven één van de zes kernen van de nieuwe gemeente Bergeijk.
Westerhoven ligt midden in het “groene hart” van de Brabantse Kempen, in het dal van de riviertjes Keersop en Beekloop. Het omringende landschap van Westerhoven is rijk aan natuurschoon door een uitgestrekt complex van bossen met heide en de waterbeken, met fiets- en wandelpaden waar men in alle rust kan genieten.

 

Het is niet bekend wanneer in het Westerhovens gebied de eerste kerk werd gebouwd.

Wel weten we dat in de 13e eeuw hier een stenen kerk moet zijn gebouwd.
Die heeft gestaan ten noorden van de tegenwoordige sportvelden en ten zuiden van de nieuwe provinciale weg.
Die kerk heeft dienst gedaan als hulpkerk voor een gedeelte van de parochie Bergeijk.