Kerkgroepen

Elke geloofsgemeenschap heeft een kerkgroep. (voorheen beheercommissie)

De kerkgroep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschap, zoals: het dagelijks beheer van de kerk en begraafplaats, het faciliteert de vieringen en zorgt voor het onderhoud van gebouwen en begraafplaats. Zij doet dit met de middelen die  het parochiebestuur beschikbaar stelt en met de werkgroepen en vrijwilligers.

In detail

heeft de kerkgroep de zorg voor en het bevorderen van het goede verloop van de dagelijkse gang van zaken van, in en rondom de geloofsgemeenschap.

Daaronder valt o.a.:

 • De vieringen (uitvaarten, doopsels, koren, acolieten, lectoren).
 • Het pastorale (avondwake, rouwverwerking, welkomstgroep, zieken en ouderen).
 • Catechese (doop, communie, vormsel, huwelijk en jongeren)
 • Diaconie
 • Schoonmaak, huishoudelijk en versiering.
 • Klein onderhoud, kleine reparaties e.d.
 • Openen en sluiten van het kerkgebouw
 • Sleutelbeheer waarvoor één persoon aansprakelijk is.
 • Voorraadbeheer (kaarsen etc.).
 • Tuinonderhoud/ kerkhof.
 • Regelen en uitvoeren van dagelijks beheer van de kerk.
 • Kerkhofadministratie
 • Archivering
 • Diverse overige zaken (o.a. gastvrouwen, kosters etc.)