Uitschrijven als lid

Hoe kan ik uitgeschreven worden als parochiaan? 

Als u niet meer als parochiaan ingeschreven wilt staan, moet u dat schriftelijk kenbaar maken bij de parochie waarvan u lid bent.
De parochie haalt de betreffende persoon uit het bestand en meldt hem af bij SILA. Ook na een verhuizing zal deze persoon dan niet meer benaderd worden.

Hoe kan ik uitgeschreven worden als lid van de R.K. Kerk?

Er zijn mensen voor wie het uitschrijven uit een parochie niet afdoende is. Zij willen ook een aantekening gemaakt zien in het doopregister, waaruit blijkt dat zij niet meer als R.K. bekend staan. Of u dat per brief of via het voorbeeldformulier doet maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een bief dan moet daarin uiteraard dezelfde informatie staan.
Het formulier of de brief geeft u af bij het pastoraal centrum of bij een van de andere kerkwijkcentra, waarna deze wordt doorgestuurd aan de parochie waar de doop heeft plaatsgevonden en zij zullen u het uitschrijven schriftelijk bevestigen. De pastoor van deze parochie maakt daarvan een aantekening in het doopregister.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie de website: www.rkkerk.nl