Misintenties Riethoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf 12 oktober mogen we nog maar weer kerken met een maximumaantal van 30 personen. Reserveren is nodig.  Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Misintenties

Zaterdag 31 oktober 31e zondag door het jaar 17.30 uur Allerzielenviering met bijzondere aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Overige intenties:  Harrie Intven en Martina Intven- van de Biggelaar;Piet en Drieka Willems- Antonis;Familie Intven;Familie van Doleweerd;Martinus Cardinaal en Maria Cardinaal- van Dommelen;Familie Cremers- Tijssen en familie Tijssen- Evers;

Zaterdag 7 november 32e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden familie Moonen, waaronder Jan Moonen te Best overleden;

a.s. Zaterdag 14 november is er weer de halfjaarlijkse collecte voor het Diaconaal Noodfonds

Zaterdag 14 november 33e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden leden van de familie Das en familie Kuijken;

 

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.