Misintenties Riethoven

Zaterdag 7 december 2e zondag van de Advent 17.30 uur Eucharistieviering

Zondag 8 december 15.00 uur concert met het Summa orkest

Zaterdag 14 december 3e zondag van de Advent 17.30 uur Eucharistieviering

Zondag 15 december 16.00 uur Kerstconcert met de harmonie en de gezamenlijke koren

 

 

 

 

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.