Misintenties Riethoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen weer normaal kerken op 1,5m afstand.  Het aantal personen verschilt per grootte van het kerkgebouw. Reserveren is niet meer nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

Misintenties

Zaterdag 25 september 24e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintentie: Marieke Das (verjaardag) en voor haar opa en oma Cremers-Groenen;

Zaterdag 2 oktober 27e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering

         

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.