Misintenties Riethoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf heden is de anderhalve meter afstandsregel en het dragen van een mondkapje bij kerkbezoek weer verplicht. Er mogen 50 personen aanwezig zijn bij een Eucharistieviering. 100 personen bij een uitvaart.

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

Misintenties

De zaterdagavondvieringen komen (zolang de avondklok voor de kerk geldt) voorlopig te vervallen

Zondag 6 februari 5e Zondag door het jaar 11.00 uur Eucharistieviering

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.