Misintenties Riethoven

Zondag 23 juni 12e zondag door het jaar 11.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:

Zondag 30 juni 13e zondag door het jaar 11.00 uur Dankviering met uitdelen Rythoviuskoeken

 

  

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.