Misintenties Riethoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen nog maar kerken met een maximumaantal van 50 personen. Reserveren is nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf 28 april 2021 mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart in onze kerken.

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

Misintenties

Zaterdag 26 juni 13e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Gijs Willems(v.w. verjaardag); overleden ouders Verhoeven en zonen Jan, Kees en Bart, dochter Truus en schoonzonen Antoon en Ad: overleden ouders Scheffers en schoonzoon Mathieu.

Zaterdag 3 juli 14e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering

Zondag 4 juli 11.00 uur Gildemis
Misintenties: Voor de overleden leden van het St. Anna Gilde en in het bijzonder voor Jan Antonis, Piet Mollen en Anna Antonis-Meurs

 

         

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.