Misintenties Riethoven

Zondag 16 december 11.00 uur Eucharistieviering (Boeteviering)
Misintenties: Jan en Antonetta Habraken- van de Moosdijk en zoon Gerard; Riek Rombouts; voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar

Zondag 23 december 11.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar

Maandag 24 december Kerstavond 17.30 uur Kindergebedsviering m.m.v. zanggroep ‘Cheers’

20.45 uur Kerstnachtviering m.m.v. het Gemengd koor

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor

Misintenties Kerstmis: Martinus Cardinaal en Maria Cardinaal-van Dommelen; Echtpaar Jan en Jaan Geerts-Castelijns; Piet en Drieka Willems-Antonis; Jan van Doorn; Dré Intven; Overleden ouders Leonard en Sjaan Coppens-Willems; Dames Das en overleden familie Das-Cremers; Kim Smits; Hennie Theebe en Irma Theebe; Jan en Marie Cremers-Thijssen; Nol Cremers

Zondag 30 december 11.00 Eucharistieviering

Misintentie: Riek Rombouts

Maandag 31 december Oudjaar 17.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Avondwakekoor

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaar 11.00 uur Eucharistieviering

Misintentie Oud- en Nieuwjaar: Marie Adams

Zondag 6 januari Feest van Driekoningen 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans Koor Schola Cantorum

 

Let op: De kerstnachtviering op 24 december is verplaatst van 22.30 uur naar 20.45 uur.

 

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.

Wilt u voor alle zekerheid de intentie ook even doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl