Misintenties Riethoven

 

Zaterdag 25 juni  17.30 uur 13e zondag door het jaar Eucharistieviering
Misintenties: Gijs Willems; Ouders Kennis – Rombouts en overleden familieleden; Overleden ouders Cremers – Groenen en familie; Overleden ouders Stevens – Bottram en familie; Girtje Stevens 

Zaterdag 2 juli 15.30 uur Doop Wies Blesgraaf

Zaterdag 2 juli geen viering

Zondag 3 juli 11.00 uur 14e zondag door het jaar Eucharistieviering met het Sint Anna Gilde

Zondag 3 juli 14.00 uur Doop Noé Roels

 

 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

 

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97 RABO 0130 6549 81 o.v.m. misintentie en naam.