Secretariaat

Het centrale secretariaat van de parochie heilige Bernardus van Clairvaux is gevestigd in de Pastorie op het Hof te Bergeijk.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Adres: Hof 16.
Postcode: 5571 CC Bergeijk
   0497-571828
  Parochie-Bergeijk@hetnet.nl
Rabobank De Kempen: IBAN NL97RABO0130654981
BIC   RABONL2U

Het secretariaat wordt bemand door Henja Wassink – Kwinten

Het secretariaat draagt o.a. zorg voor:

  • Verwerken van misintenties;
  • Mededelingen voor de zondagsvieringen.
  • Samenstellen parochieblad
  • Ledenadministratie. (Gaarne wijzigingen zoals verhuizing etc. snel opgeven.)
  • Kerkbijdrage registratie.
  • Afgifte doopbewijzen.
  • Kerkhofadministratie.
  • Bijhouden van het vrijwilligersbestand.