Bedevaartsoord

Bergeijk de Weebosch is zeer bekend als bedevaartsoord van Gerardus van Majella.
(16 oktober) Programma 2023

Omdat in 1905 een bijna ontspoorde tram te Caïro gered zou zijn dankzij een smeekbede tot Gerardus Majella, koos de bouwpastoor van Weebosch deze heilige als patroon. De kerk werd in 1907 in gebruik genomen. In 1908 werd een broederschap opgericht die tot 10.000 leden zou gaan tellen, afkomstig uit het gehele bisdom Den Bosch. Weebosch ontwikkelde zich snel tot een druk bezochte bedevaartplaats, waar velen hun gebeden verhoord vonden. Het Gerardusfeest in oktober trok anno 1997 nog zo’n 10.000 bezoekers. Een van de hoogtepunten is de ruiterbedevaart met paardenzegening op de tweede octaafzondag.

Gerardus werd speciaal aanbevolen als beschermer van moeder en kind.
Men bad inderdaad voor het krijgen van een kind, maar ook om genezing van een zieke, hulp bij een examen of het vinden van een goede echtgenoot. In de crisisjaren smeekte men om werk en in de oorlog om hulp voor ondergedoken of tewerkgestelde familieleden. Men riep Gerardus aan in alle denkbare moeilijke en hopeloze omstandigheden en doet dat nog steeds.
De dankteksten in het marmer van de kapelwand in de kerk zijn directe schriftelijke getuigenissen van gebedsverhoringen, maar ook de vele misintenties ter ere van de H. Gerardus uit dankbaarheid die het hele jaar door op vrijwel alle zondagen worden opgegeven, getuigen hiervan.

De drukste bedevaartdagen zijn de zondagen en weekdagen in het octaaf van de feestdag van Sint Gerardus (16 oktober). Het aantal bedevaartgangers blijft in deze periode constant op zo’n 6 à 10.000.
Dit aantal is sterk afhankelijk van het weer op de beide zondagen.
Veel van de missen door de week (9.30 en 11.00) uur zijn op verzoek van groepen pelgrims, doorgaans groepen ouderen. Behalve een mis kan men ook een lof of kruisweg aanvragen. Na de dienst is er gelegenheid om de relikwie van St. Gerardus te vereren.

Meer informatie over bedevaartsoord Gerardus Majella Weebosch vindt u hier