Gang van zaken rondom het kerkelijk huwelijk

De datum voor een huwelijk wordt vaak lang tevoren afgesproken, omdat gemeentehuis, kerk en zaal op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn.
Dat is ook handig met het oog op de voorbereiding in de parochie.

  • Samen met de pastoor wordt in enkele gesprekken de betekenis van het huwelijk en de viering zelf voorbereid. Hiervoor is materiaal beschikbaar waaruit in overleg een keuze wordt gemaakt. Ook worden hierbij de officiële formulieren ingevuld.

Voor het afspreken van de huwelijksdatum kunt u informatie vragen bij het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren: dinsdag t/m  vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

 

Voorbeeldboekje Huwelijksmis.
Boekje Huwelijksgebedsdienst