Begraafplaats Riethoven

Bij een begrafenis
De overledenen worden begraven op het kerkhof van onze parochie. De indeling van het kerkhof en de plaats van de graven worden door het bestuur vastgesteld. De nabestaanden hebben na begraving grafrechten tot 20 jaar en kunnen na afloop daarvan telkens opnieuw voor een periode van 10 jaar die rechten verlengen. Voor elk graf moet bij het bestuur één nabestaande bekend zijn als ‘rechthebbende’, die voor verlenging van rechten of andere zaken betreffende het graf aanspreekbaar is. Het is mogelijk om in een graf ruimte te reserveren voor een bijzetting; we spreken dan van een dubbel graf. De uitvoering wordt gedaan door de beheerder van het kerkhof. Neem bij een overlijden altijd contact met hem op. Beheerder: Harry Scheffers. 040 2014467
Het kerkhof heeft een door de bisschop goedgekeurd reglement. Kerkhofreglement 

 

Korte samenvatting:
Het grafmonument kan worden uitgevoerd in materiaal naar eigen keuze, dat wel duurzaam en weersbestendig dient te zijn.
De afmetingen van de graven staan vermeld in het document “Voorschriften van zerken en beplanting Riethoven” en zijn voor een enkel en dubbel graf 180 x 80 cm. Binnen deze afmetingen zijn bloemen en planten toegestaan, mits deze niet hoger worden dan 120 cm. Buiten de afmetingen van het graf is het niet toegestaan om planten en bloemen te plaatsen. De teksten en voorstellingen op de grafmonumenten mogen op geen enkele wijze aanstootgevend zijn. Het oordeel daarover komt aan het bestuur toe. Het bestuur behoudt zich het recht voor om gedenktekens, die qua tekst of afmeting niet voldoen aan het hierboven gestelde, te verwijderen.

Na een crematie
Op ons kerkhof kan na een crematie de asbus worden bijgezet in de daarvoor aangelegde urnentuin.
Als een familie daartoe beslist, kunnen ze contact opnemen met de beheerder Harry Scheffers, tel: 040 2014467 om een afspraak te maken over de tijd, waarop de bijzetting kan plaatsvinden.
Na afloop hiervan dient door de nabestaanden op de reeds aanwezige tegel een gedenksteen van 50 x 50 cm te worden aangebracht.

Herdenking van de overledenen
We zijn in onze parochie gewoon om rond Allerzielen tijdens een gebedsviering de overledenen te gedenken van het afgelopen jaar. (Zie bijzondere vieringen)Voor deze dienst ontvangt een van de nabestaanden een uitnodiging met het verzoek ook andere familieleden daarvan in kennis te stellen. Voor de exacte datum, zie tabblad “Misvieringen en Diensten

RK Begraafplaats Riethoven