In Memoriam Pastoor Piet Rijkers

Rijkers1Piet Rijkers is geboren te Hapert in 1933 als jongste in een gezin van twee meisjes en vijf jongens. Na één jaar kleuterschool volgde hij in de oorlogsjaren de 7-jarige lagere school. Hierna kwam de vraag: wat wil je worden?

 

Piet koos voor priester zijn in eigen land. Na één jaar extra Franse les kon hij toegelaten worden tot het Klein Seminarie, de Priesteropleiding van het Bisdom. In 1950 stierf zijn moeder na een langdurig ziekbed. Dat studiejaar heeft hij overgedaan. Na deze gymnasium A van 6 jaar volgde hij het Groot Seminarie te Haaren, 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie. In deze laatste vier jaar liep hij dagelijks in priesterkleding (lange zwarte toog en boordje)

 

Rijkers2

In 1960 volgde zijn priesterwijding door Bisschop Bekkers. Hij werd benoemd tot kapelaan in een van de parochies van Deurne. In deze periode volgen de eerste grote veranderingen in de kerk met geleidelijk aan Nederlands in plaats van Latijn, Communie op de hand. In 1966 werd hij kapelaan te Geffen waar deze veranderingen verder gaan zoals vastgelegd in het 2e Vaticaans Concilie onder Paus Johannes XXIII. Ondertussen is Bisschop Bluyssen Mgr. Bekkers opgevolgd.

In deze periode mocht men solliciteren naar een nieuwe functie. Hij zag hiervan af omdat er in Geffen na hem geen opvolger zou komen als kapelaan. In 1978 werd hij pastoor in Westerhoven en Riethoven, een van de eerste priesters met zorg voor twee parochies. Er werden in die jaren steeds meer mensen ingeschakeld voor een actieve rol in de parochies. En de Pastorale School was hierbij een enorme steun.

Rijkers3Van hogerhand werd er later vanuit Rome en ook hier in Nederland een rem gezet op deze vernieuwingen.

Altijd was zijn standpunt: “Ik kan het niet alleen”.
En “Samen zijn wij Kerk, samen zijn wij sterk”.

Onlangs heeft Pastoor Rijkers zijn 40 jarig jubileum mogen vieren

Pastoor Piet Rijkers is overleden op 01-12-2018