Privacy

Kerkledenadministratie
De kerkledenadministratie, waarin parochies bijhouden welke parochianen tot de parochie behoren, kan beschouwd worden als een “virtuele kaartenbak” waarin administratieve gegevens genoteerd staan die parochies kunnen gebruiken voor hun liturgische en pastorale bijeenkomsten. Vanuit deze kerkledenadministratie worden bijvoorbeeld kinderen aangeschreven voor de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel, en worden parochianen uitgenodigd voor bijeenkomsten of cursussen die hen zouden kunnen interesseren.

Gegevens
De geregistreerde gegevens worden op de eerste plaats aangereikt door parochianen zelf, wanneer zij zich zelf als parochiaan aanmelden bij een plaatselijke parochie. De parochie krijgt echter de meeste gegevens van parochianen via de SILA door van het Landelijk R.K. Bureau voor Ledenadministratie; dit is met name het geval wanneer parochianen al lange tijd bij een parochie bekend zijn of wanneer zij bijvoorbeeld recent verhuisd zijn.

Uitgangspunt
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch hanteert als uitgangspunt dat de parochiële kerkledenadministratie gebaseerd is op het H. Doopsel. Van ieder die gedoopt is, die zich niet schriftelijk heeft afgemeld en die binnen de parochiegrenzen woont legt de parochiële kerkledenadministratie administratieve gegevens vast.

Privacy
Met alle geregistreerde gegevens wordt met zorg omgegaan. Een parochie mag haar kerkledenadministratie alleen gebruiken voor het eigen parochiewerk en zal dus de geregistreerde gegevens niet doorgeven aan personen of instanties die daar zomaar om vragen.

Ondersteuning
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch ondersteunt de Bossche parochies in het goed pastoraal gebruik maken van de kerkledenadministratie. Voor kerkledenadministrateurs worden zo gewenst workshops georganiseerd.