Misintenties Westerhoven

 

Zaterdag 30 juli 19.00 uur 18e zondag door het jaar Eucharistieviering
Misintenties: Corneel en Dimf Schellens – van Beek; Soeur Marie Pierre (nms de kleine buurt; geboortedag); Johan v.d. Heuvel (vwg. sterfdag)

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur 19e zondag door het jaar Eucharistieviering
Misintenties: Jacobus Kuylaars en Adriana Kuylaars – van Son

 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

 

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.