Misintenties Westerhoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen nog maar kerken met een maximumaantal van 30 personen.  Reserveren is nodig.  Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf woensdag 20 januari kunnen er 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart in onze kerken.

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

Misintenties

Zaterdag 23 januari 3e zondag door het jaar 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Pastoor Piet Rijkers(v.w. verjaardag, nms. de parochie);Jan, Ad en Janny Loos;Theo Rademakers;Ab en An Kwinten- van de Ven;Albert en Netty Kwinten;Frans en Thea Lodewijks- Jacobs;

Zaterdag 30 januari 4e zondag door het jaar 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Jan Kwinten en Willemien de dochter

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.