Misintenties Westerhoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf heden is de anderhalve meter afstandsregel en het dragen van een mondkapje bij kerkbezoek weer verplicht.  Bij een uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn.

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

Misintenties

De zaterdagavondvieringen komen voorlopig te vervallen.

Zondag 12 december 3e zondag van de Advent 11.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Toon en Lena van Antwerpen- Smolders; Piet en Annie van Antwerpen- Kelders (nms. de familie de Cort); Tiny Kwinten-Heijmans; Theo Rademakers (verjaardag); Jacobus Kuijlaars en Adriana Kuijlaars-van Son

 

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.