Misintenties Westerhoven

Zaterdag 23 september 19.00 uur 25e zondag door het jaar
Eucharistieviering

Zaterdag 30 september 19.00 uur 26e zondag door het jaar
Eucharistieviering

 

 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is  € 11,00

 

U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.