Misintenties Westerhoven

Zaterdag 13 okt. 2018 Avondmis om 19.00 uur:
Misintenties: Corneel en Dimf Schellens-van Beek; Arnoldus en Catharina van Beek-Kwinten en Jabobus Kuijlaars en Adriana Kuijlaars– van Son.     

Dinsdag 16 oktober 2018 is onze jaarlijkse bedevaart naar Sint Gerardus in Bergeijk-Weebosch met Misviering aldaar om 9.30 uur.

Zaterdag 20 oktober 19.00 uur Avondmis
Misintenties: Frans Lodewijks;Marietje van Valenberg en overleden familie;

Overleden: Jan Adriaans, 72 jaar en Sjef van Maasakkers, 91 jaar 

Er is voortaan op donderdag géén Avondmis tenzij op uitdrukkelijk verzoek!

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.