Misintenties Westerhoven

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen weer normaal kerken maar wel op 1,5m afstand.  Het aantal personen verschilt per grootte van het kerkgebouw. Reserveren is niet meer nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00

Misintenties

Zaterdag 25 september 26e zondag door het jaar 17.30 uur Eucharistieviering (i.v.m. Westerhoven Rocks);

Zaterdag 2 oktober 27e zondag door het jaar 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Arnoldus en Catharina van Beek- Kwinten;Jacobus en Adriana Kuijlaars- van Son;

 

 

 

 U kunt uw intenties doorgeven aan het Parochiecentrum Bergeijk Hof 16, 5571 CC  Bergeijk, tel. 0497-571828, e-mail parochie-bergeijk@hetnet.nl

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.