Tarieven Luyksgestel

Om onze geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen. Een belangrijke en stabiele bron van inkomsten voor onze kerk bestaat uit de zogenaamde kerkbijdrage. In onderstaand schema staan de bedragen vermeld die aan u gevraagd worden als u niet deelneemt aan het betalen van de jaarlijkse kerkbijdrage. Als u tenminste gedurende de afgelopen 5 jaren de minimale kerkbijdrage hebt betaald, krijgt u een restitutie van € 200,- bij een jubileum, huwelijks- of uitvaartdienst. Doop, communie en vormsel zijn dan gratis.  In onderstaand overzicht worden zo veel mogelijk de adviestarieven van het Bisdom gevolgd.

Tarieven en stipendia Luyksgestel d.d. 1 januari 2023
Kerkbijdrage (gezin) € 70,-  
Kerkbijdrage (1 persoons huishouden) € 35,-  
Misstipendia € 11,-  
Doop, communie, vormsel € 70,-  
Huwelijk € 360,-  
Jubileum € 270,-  
Uitvaart in de kerk (incl. absoute, avondwake) € 450,-  
Avondwake € 180,-  
Grafdelven € 432,-  
Grafdelven kindergraf (t/m 12 jaar) € 171,-  
Grafrechten en -onderhoud (20 jaar) € 1.185,- = € 645,- + € 540,-
Grafrechten en -onderhoud kindergraf (20 jaar) € 20,- = € 10,- + € 10,-
Verlenging grafrechten en -onderhoud (10 jaar) € 592.50 = € 322.50+ € 270,-
Verlenging grafrechten en -onderhoud kindergraf (10 jaar) € 10,- = € 5,- + € 5,-
Tarieven Urnenbegraafplaats    
  Plaatsen urn in urnenkelder € 50,-  
  Bijzetting urn in bestaand graf € 50,-  
  Grafrechten en -onderhoud (20 jaar) € 1.065,-  = € 525,- + € 540,-
  Verlenging 10 jaar € 532,50  = € 262,50 + € 270,-
Ruimingskosten graf (eenmalig) € 100,-  

Meer informatie betreffende eventuele schenkingen aan de kerk:

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal €60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift vervalt de drempel en het maximum. Dit kan u dus een  belasting voordeel opleveren.
Een periodieke gift, is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt, u mag dan het volledige bedrag aftrekken bij uw belastingaangifte.
Uw gift is een periodieke gift als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte, het overeengekomen bedrag ieder jaar overmaakt en het bedrag 5 jaar lang hetzelfde is.

Wilt u uw bijdrage aan de parochie omzetten naar een periodieke gift, vul dan de overeenkomst (overeenkomst_periodieke_gift_20150915_rkk_1.doc) in en stuur deze ondertekend aan het parochiecentrum. Na ondertekening door de parochie, ontvangt u een kopie voor uw belasting administratie.

Op http://kerkbalans.nl/schenkcalculator/ kunt u berekenen wat uw belastingvoordeel is.

Heeft u vragen neem dan contact op met het parochiecentrum.
Adres: Hof 16.   Postcode: 5571 CC Bergeijk     0497-571828    Parochie-Bergeijk@hetnet.nl