Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn op aanvraag.

In het verleden werd er informatie verstrekt aan de parochie door o.a. ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties over zieken- en ziekenhuisopnames.
Vanwege de nieuwe privacywet is dit niet meer mogelijk.
Wij zijn nu afhankelijk van informatie middels de familie, buren of parochianen.

Wilt u daarom, als u ter ore komt dat er behoefte is aan een huisbezoek van de pastoor of de pater, dit doorgeven aan het secretariaat.
Zij zullen deze informatie doorgeven aan de pastoor of de pater, die dan contact met de desbetreffende persoon(en) zullen opnemen.