Sacramenten

In de Katholieke Kerk wordt een sacrament gedefinieerd als een directe handeling van Jezus Christus, die teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus.  De sacramenten zijn, volgens de katholieke leer, ingesteld door Jezus.

Een sacrament wordt steeds toegediend in en door de Kerk, daarom vindt de toediening altijd plaats in liturgische vorm.   Men ontvangt de heilzame werking, waardoor men wordt opgenomen in het sacramentele leven van de Kerk.

Een sacrament is geldig, indien de juiste vorm, stof en intentie aanwezig waren bij de verrichting ervan.
De staat waarin de bedienaar verkeert heeft geen invloed op de geldigheid.  De werking van het sacrament is daarentegen wel afhankelijk van de staat waarin de ontvangende gelovige verkeert.  Het ontvangen van de sacramenten is zowel recht als plicht van de gelovige.

Naast de sacramenten kent de Kerk nog talrijke sacramentalia.  Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentalia is dat sacramenten door Christus zelf zijn ingesteld en sacramentalia door de Kerk.

De Rooms-katholieke kerk kent zeven sacramenten.  Deze, door Jezus Christus zelf ingestelde tekenen, tonen in krachtige woorden en handelingen de onzichtbare liefde van God.
Het gaat om de sacramenten van Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Boete en verzoening, Ziekenzalving, Wijding.

Met uitzondering van de Diaken- of Priesterwijding die in ons bisdom plaats vinden, worden alle sacramenten binnen de parochie van de Heilige Bernardus van Clairvaux gevierd.

In het keuzemenu vindt u informatie over een aantal sacramenten.

Doopsel
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk
Boete en verzoening (biecht)
Ziekenzalving (bediening)
Wijdingen