Diaconie

Het woord ’diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Vanaf het allereerste begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste als een van haar belangrijkste taken gezien. In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan Gods bedoeling te werken aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder mens tot zijn recht komt.

Diaconie richt zich met andere woorden op hen, die in nood verkeren, verdrukt worden, in onrechtvaardige situaties leven, door een ramp getroffen zijn, in de knel zitten of door welke oorzaak dan ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. En dat omzien naar de ander beperkt zich dus niet tot de eigen voordeur, de eigen landsgrenzen, de eigen sekse, de eigen nationaliteit of de eigen levensbeschouwing.

Onze parochie wil vanzelfsprekend ook steun verlenen bij maatschappelijke problemen en hulp geven aan mensen die in de knel zijn geraakt.  Het gaat om de dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas zijn we werkelijk mens. Het leven van Jezus mag ons als christenen tot voorbeeld dienen bij het opzetten en uitvoeren van diaconale werkzaamheden.

Voor meer informatie betreffende diaconie in de Parochie Heilige Bernardus van Clairvaux kunt  terecht bij het secretariaat van de parochie, tel. 0497-571828.