Woord van de pastoor

BESTE PAROCHIANEN,
Ik vond dit gedicht het overwegen waard:

Mijmeren over een wereld
waar vrede heerst,
waar mensen het glas
klinken op elkaars geluk.
Mijmeren over een wereld
waar enkel de wet
van de liefde heerst
en niemand
de ander benijdt of bestrijdt.
Mijmeren over een wereld
zonder armoede,
waar ieder onbekommerd
kan genieten
van al het moois om ons heen.
Mijmeren over een wereld
waar God, God mag zijn
en woont te midden van ons mensen;
waar Jezus welkom is
in ieders hart en huis.

Met deze gedachte wil ik samen met jullie de verwachtingstijd die
aan Kerst voorafgaat, de Advent binnentreden. Dat de vrede en de
vreugde in onze harten mogen neerdalen doordat we met elkaar en
met de Heer (die tot ons kwam, komt en komen zal) één levende
gemeenschap vormen.

Pastoor Luc Buyens