Bergeijk ’t Hof

De kern  ’t Hof is toegewijd aan de heilige Petrus en kent op dit moment ruim 7800 katholieken.
Op de plaats waar nu de Hofkerk staat, heeft omstreeks het jaar 1000 al een klein houten kerkje gestaan.
Dit is later vervangen door een uit tufsteen opgetrokken Romaans gebouw en vervolgens verschillende malen van aanzien veranderd.
Op zondag is er gelegenheid om een kind te laten dopen.
Alle kinderen worden apart gedoopt, tenzij de ouders het anders wensen en zelf initiatief nemen om met een andere familie het kind te laten dopen.  Voor aanmelding voor dopen en om afspraken te maken voor huwelijksdiensten, jubilea en uitvaarten kunt u contact opnemen met het parochiecentrum, Hof 16 (0497-571828).

In het parochiecentrum is van dinsdag t/m vrijdag van 9 uur tot 12:30 uur iemand aanwezig om u te woord te staan, zowel persoonlijk als telefonisch. Elke week staan in de Eyckelbergh (huis-aan-huisblad in Bergeijk) op blz. 2 de berichten uit de parochies van Bergeijk. Verder verschijnt 10 keer per jaar het parochieblad. Als u lid bent van de gezinsbijdrage krijgt u het parochieblad gratis 5 x per jaar in de bus. Bent u geen lid dan kunt u zich daarop abonneren voor € 10,00 per jaar.
De kern Bergeijk ’t Hof kent een indeling in ruim 50 wijken ten behoeve van de onderlinge communicatie.
Een of meerdere parochianen uit de betreffende wijk verzorgen de band tussen de wijkbewoners en de pastoor en daardoor met de hele parochie.

Patroonheilige St. Petrus

Petrus was reeds in Jeruzalem een vooraanstaand verdediger van het Christelijk geloof. Zijn oorspronkelijke naam is Simon en hij leefde in Kafarnaum (Israël) waar hij als visser zijn brood verdiende. Samen met zijn broer Andreas werd hij door Jezus tot zijn apostelen genoemd. “En gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik Mijn kerk bouwen”. Petrus wordt door Jezus benoemd tot eerste opvolger en hoofd van de Kerk. De eerste paus. Al zeer snel groeit de Kerk in Jeruzalem door de wonderwerken die Petrus door Jezus mag doen. Hij werd een vurig prediker en ondernam veel missiereizen naar Antiochie en Klein-Azië en tenslotte naar Rome ten tijde van keizer Nero. Rome was het centrum van de toenmalige wereld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus onderging de uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven maar omgekeerd. (Hij had Jezus tijdens zijn gevangenneming, driemaal verloochend). Petrus stierf in het jaar 67? in het Romeinse circus de kruisdood.

Petrus is patroon van: de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogemakers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhouwers, vissers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, en de maagden.

Petrus is patroon tegen: diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid, voetkwalen.

Lees meer over de patroonheilige

Doorlink naar: