Vieringen Westerhoven

De vieringen in de st. Servatius kerk zijn als volgt:

Zaterdag:
19.00 uur:         H. Mis

Maandag 14 februari
19.00 uur in de kerk plechtig Lof i.v.m. de Sint Valentinusviering