Begraafplaats de Hulsakker

De begraafplaats is gelegen tussen Hulsakker en Brouwershof.
Het kerkhof zelf is ongenummerd.
Bezoekers per auto kunnen het beste parkeren op de parkeerplaats Elsenhof. (Let op! Blauwe zone voor parkeren)

Kerkhof Hulsakker

Kerkhof Hulsakker

 

 

 

 

 

Bij een begrafenis, kan gekozen worden voor deze begraafplaats van onze parochie. De indeling van het kerkhof en de plaats van de graven worden door het bestuur vastgesteld. De nabestaanden hebben na begraving grafrechten tot 20 jaar en kunnen na afloop daarvan telkens opnieuw voor een periode van 10 jaar die rechten verlengen. Voor elk graf moet bij het bestuur één nabestaande bekend zijn als ‘rechthebbende’, die voor verlenging van rechten of andere zaken betreffende het graf aanspreekbaar is. Het is mogelijk om in een graf ruimte te reserveren voor een bijzetting; we spreken dan van een dubbel graf. De uitvoering wordt gedaan door de beheerder van het kerkhof. Neem bij een overlijden altijd contact met het parochiecentrum (0497-571828). Het kerkhof heeft een door de bisschop goedgekeurd reglement. Reglement van het kerkhof

Het grafmonument en grafbeplanting (een korte samenvatting): Het grafmonument kan worden uitgevoerd als kruis of in andere vorm, in materiaal naar eigen keuze , dat wel duurzaam en weersbestendig dient te zijn. De maximale toegestane hoogte is 114 cm. en een breedte van 56 cm.  Voor een kindergraf (tor 12 jaar) zijn de maximale afmetingen 90 cm. hoog en 45 cm. breed. In een strook grond van maximaal 60 cm. voor het grafmonument, bij een breedte van maximaal 90 cm. is het toegestaan planten en bloemen te plaatsen, mits deze niet hoger zijn of worden dan 120 cm. De teksten en voorstellingen op de grafmonumenten mogen op geen enkele wijze aanstootgevend zijn. Het oordeel daarover komt aan het bestuur toe. Het bestuur behoudt zich het recht voor om gedenktekens, die qua tekst of afmeting niet voldoen aan het hierboven gestelde, te verwijderen.

Na een crematie Op dit kerkhof kan na een crematie de asbus worden bijgezet in de daarvoor aangelegde urnentuin. Als een familie daartoe beslist, kunnen ze contact opnemen met het parochiecentrum (0497-571828) om een afspraak te maken over de tijd, waarop de bijzetting kan plaatsvinden. Na afloop hiervan dient door de nabestaanden op de reeds aanwezige tegel een gedenksteen van 40 x 40 cm te worden aangebracht. De grondtegel mag niet worden verplaatst. Geadviseerd wordt een gedenksteen te plaatsen die aan de achterkant ongeveer 6 cm hoger is dan aan de voorkant. De schuine stand zorgt er voor dat weerinvloeden minder vat hebben op de leesbaarheid van de letters op de steen.

Herdenking van de overledenen We zijn in de Hofkerk gewoon om op 2 november (Allerzielen) tijdens een eucharistieviering de overledenen te gedenken van het afgelopen jaar. Voor deze dienst ontvangt een van de nabestaanden een uitnodiging met het verzoek ook andere familieleden daarvan in kennis te stellen. Voor de exacte datum, zie tabblad “Misvieringen en Diensten”.

RK. Begraafplaats Bergeijk ‘t Hof Hulsakker.