Bedevaart Meerveldhoven

Jaarlijkse Bedevaart naar O.L.V. ter Eik te Meerveldhoven.

Zaterdag 7 mei 2022 processie vanuit Westerhoven naar Meerveldhoven
Voor wie wil vertrekken we om half acht te voet vanaf de kerk. Om kwart over 10 stellen we op om samen met de fanfare al zingend naar de kerk te trekken. Aanvang misviering 10.30 uur in de Lambertuskerk met aansluitend processie in de kerk.

In 1871 is in Westerhoven de jaarlijkse processie naar O.L.V. ter Eik te Meerveldhoven opgericht.

Volgens art. 3 van de statuten is het doel van de processie: door voorspraak van Maria geestelijke en lichamelijke troost, bijstand en verlichting te verkrijgen in alle omstandigheden des levens ten tijde van besmettelijke ziekten door Maria’s voorspraak daarvan bevrijd te blijven.

In de 30er jaren werd de vrijdag vóór 13 mei (de feestdag van de patroonheilige van onze Servatiuskerk) de bedevaart gehouden.

Nu wordt deze jaarlijkse bedevaart meestal de 2e zaterdag van de maand mei gehouden. Vaak is dat een dag vóór Moederdag.

Om half 8 vertrekken de voetgangers vanaf de Servatiuskerk voor een tocht van ongeveer 12 km. Onderweg wordt er op een rustig stukje een Weesgegroetje gebeden soms een Marialiedje gezongen.

In Meerveldhoven staat in het café tegenover de Lambertuskerk de koffie klaar. Om kwart over 10 is het opstellen op de hoek van de Kapelstraat en een parkje, waarna er samen met de fanfare en het zangkoor zingend naar de kerk wordt gelopen. Daar sluiten de bedevaartgangers aan die per fiets of met ander vervoer zijn gekomen.

Er is een plechtige H. Mis opgedragen door onze eigen pastoor, opgeluisterd door fanfare en zangkoor waarna er na afloop nog een processie door de kerk wordt gehouden. De bloemen van de kinderen en de meegebrachte processiekaarsen worden dan naar de H. Eik gebracht.

De dienst wordt beëindigd met een afscheidslied.