Historie St. Willibrordus kerk

In 1930 werden door architect Vermeulen twee zijbeuken en twee zijkapellen aangebracht, waardoor alleen de muren van het koor en het dwarspand nog oud zijn. De kerk bezit een relikwie van Sint-Willibrord, in de vorm van een stukje van zijn schedel, dat door de Abdij van Westmalle in 1853 als authentiek werd bevonden. Ook in 1755 werd het al eens echt verklaard. Dit reliek is echter in 1936 weggenomen en is nooit meer teruggekomen. Hierop kreeg men een reliek van Willibrordus uit de Achelse Kluis. In het interieur bevinden zich twee neogotische altaren, waarvan een uit 1903, vervaardigd door Jan Custers. Verder een preekstoel waarop de afbeelding van Willibrord is afgebeeld, die een model van de oorspronkelijke kerk draagt. Ook is er een kruisbeeld uit 1500, waarvan de polychromie voor een deel nog intact is. Hierbij hangt een schilderij van bisschop Martinus Riethovius. Bij de restauratie van 1981 bleek zich onder oude verflagen een fraai beschilderd plafond te bevinden.

Een stukje geschiedenis:

1405             Komst van de eerste priester in Riethoven, nl. Pater Johannes van Oudheusden
1442             Oprichting van onze parochie met als patroon St. Willibrord
1440-1450   Bouw van het kerkgebouw in Riethoven
1460             Bouw van het zijaltaar van O.L. Vrouw
1478             Schenking van de klokken
1523             Bouw van het altaar van het H. Kruis
1636-1672    De parochianen gingen in Luyksgestel naar de kerk
1648-1798    Ons kerkgebouw was in handen van de protestanten; kerkdiensten in Riethoven vonden plaats in een ‘schuurkerk’
1798             Het kerkgebouw kwam weer in handen van de Rooms-Katholieken
1892-1895    Restauratie van de torenspits. Geringe vergroting van de zijbeuken
1929             Verbouwing van de kerk; er kwam een open priesterkoor
1934             Bouw van de bijsacristie
1980             Restauratie van het kerkgebouw, met het accent op het schilderwerk

De 15 eeuwse kerk staat aan het Riethovense dorpsplein. De toren heeft drie geleidingen, geen steunberen en is in de kern nog middeleeuws. Binnen in het gebouw zijn de tongewelven met vijf ribben nog van middeleeuwe oorsprong. Verder bevinden er zich een neo-gotisch altaar, een mooie preekstoel en een bijzonder fraai kruisbeeld. Achter in de kerk hangt een schilderij van Bisschop Rythovius van Ieper, die in 1511 te Walik werd geboren.

Rijthovens Kerkboek:
Ter gelegenheid van het 550 jarig bestaan van de Riethovense St. Willibrordusparochie,
1442 – 1992 is een boek over onze parochiekerk uitgegeven.
Er zijn nog enkele boeken te verkrijgen bij Gijs Willems, Tel. 0497-519921

Rijthovens-kerkboek