Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op maandag 20  januari te Geldrop overleden, Harrie Daris, 83 jaar, weduwnaar van Nel Daris-Vervest. De plechtige uitvaartdienst met Gilde-eer vindt plaats op dinsdag 28 januari om 10.30 uur in de Hofkerk, waarna crematie te Veldhoven.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

 

 

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016