Bericht van overlijden

 

Uit onze parochie is op dinsdag 4 december te Bergeijk overleden, Nellie van der Zanden- van Beek, 89 jaar, weduwe van Jac van der Zanden. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op maandag 10 december om 10.30 uur in de Sint Servatiuskerk te Westerhoven, waarna zij wordt bijgezet op het parochiekerkhof.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016