Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op donderdag 9 juli te Veldhoven overleden Jacques van Piere, 96 jaar, weduwnaar van Jeanne van Piere- Ansems. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 17 juli om 10.30 in de St. Willibrorduskerk te Riethoven, waarna bijzetting op het parochiekerkhof.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

 

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016