Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op dinsdag 15 oktober overleden Gerarda Hoeks-Jansen, 91 jaar, echtgenote van Janus Hoeks. De uitvaartdienst voor haar vindt plaats op zaterdag 19 oktober a.s. om 10.30 uur in de Hofkerk, waarna zij begraven wordt op het kerkhof van Bergeijk ’t Hof.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016