Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op donderdag 14 februari te Veldhoven overleden, Diny de Valk- Wanders, 93 jaar, weduwe van Wilhelmus de Valk. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 20 februari om 13.00 uur in de Sint Petruskerk te Bergeijk ’t Hof, waarna zij wordt begraven op de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof, te Valkenswaard.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016