Begraafplaats ’t Hof

Naast de Hofkerk bevindt zich het oude kerkhof. In 1968 is dit kerkhof officieel gesloten en zijn er veel grafzerken opgeruimd, maar de meeste grafmonumenten van personen die belangrijk voor Bergeijk zijn geweest zijn behouden gebleven.

In 2011 is het gebied opgeknapt en zijn er diverse cultuurhistorische elementen aan toegevoegd. Zo is er een monument ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en gesneuvelde dienstplichtigen geplaatst. Ook zijn er gedenktekens te vinden die doodgeboren of overleden kinderen gedenken en een paneel met alle bekende namen van personen die hier ten tijde van de sluiting begraven lagen. Verder stond hier in de negentiende eeuw het eerste schoolgebouw van Bergeijk. De contouren van het gebouw zijn met haagjes aangegeven.

Op diverse locaties staan informatieborden met vele wetenswaardigheden over dit rustige parkje midden in Bergeijk.

Op het monument staan alle namen van oorlogsslachtoffers vermeld die in de periode 1940 – 1945 zijn omgekomen.  Ook alle dienstplichtigen die na 1945 zijn overleden zijn ook met naam vermeld.

Lange tijd heeft het kerkhof rondom de kerk gelegen. Zodoende werd er ook aan de noordzijde van de kerk begraven. Na het Koninklijk Besluit van Koning Willem I in 1827 is het kerkhof gedeeltelijk naar het zuiden verplaatst en vervolgens uitgebreid. De wal die om het terrein lag, werd afgegraven om het ‘nieuwe’ perceel op te hogen. De plaats van de gesloopte wal aan de noordzijde werd toegevoegd aan het kerkplein, de tegenwoordige markt. Er werd ook een kerkhofmuur gebouwd als markering tussen de ongewijde buitenwereld en de gewijde grond.
In 1949 werd het nieuwe kerkhof aan het Kerkpad Inde Molenakkers geopend. Het oude kerkhof werd in 1968 gesloten en later opgeschoond. waarbij veel oude, vervallen grafmonumenten zijn geruimd.
Er is nog een aantal grafzerken van bekende Bergeijkenaren. waarvan we er hier enkele noemen:
• Meester P.N. Panken. 1819-1904, o.a. bekend vanwege zijn geschriften over de geschiedenis van Bergeijk en omgeving.
• Doktersdynastie Raupp. geneesheren te Bergeijk van 1752-1878
• Dokter M.C.Th.E. Ducháteau, gemeentegeneesheer te Bergeijk 1892-1903
• Pastoor van Asten. 1878- 1914
• Pastoor Wolters, 1914-1915

De kerkhofmuur
Het terrein van een ommuurd kerkhof was vroeger een eigen rechtsgebied. o.a. een vrijplaats voor mensen die door de rechtelijke macht werden gezocht. Hier golden andere spelregels.
SONY DSC SONY DSC  KerkhofBergeijk(2)  Kerkhof Bergeijk(1)

Historische Begraafplaats Kerk ’t Hof.

RK. Begraafplaats Bergeijk ’t Hof Hulsakker.