Rythoviuskoeken

Pinksterkoeken worden Rythovius-koeken:

In de geest van bisschop Rythovius werden elk jaar op de eerste Pinksterdag de pinksterkoeken weer uitgedeeld.
Vanaf 2015 wordt deze traditie, die het Gilde Sint Anna in ere houdt en die vooral bedoeld voor de Riethovense schooljeugd, voortgezet en worden de koeken tijdens de gezinsviering aan het einde van het schooljaar uitgedeeld.

De traditie van de Rythovius-koeken:

De wens van bisschop Rythovius is: een stimulans tot godsdienstige opvoeding in de gezinnen; dat men thuis leert bidden hetgeen behoort bij de katholieke opvoeding. Om dit te bevorderen laat bisschop Rythovius in zijn testament geld na voor een traktatie aan kinderen in Riethoven en alle aan Riethoven grenzende dorpen. Deze traktatie bestaat in oorsprong uit witte brood met Kerstmis en met Pasen. Wanneer na vele jaren wit brood geen traktatie meer is, verandert dit in de ons bekende krentenbollen met Pinksteren. Belangrijk is dat wij steeds zoveel mogelijk beantwoorden aan wensen van bisschop Rythovius. Hierbij is niet het tijdstip van belang maar de godsdienstige opvoeding. Hoe beantwoorden wij het beste aan deze laatste wilsbeschikking? Om deze reden is gekozen voor de dankdienst einde schooljaar. Dan worden Communicanten, Vormelingen, schoolverlaters en alle andere kinderen in de kerk verwacht. Voor de traktatie behoort men dus wel een beetje moeite te doen. Dat spreekt voor zich.
De vurige wens van bisschop Rythovius is zonder twijfel, dat ouders in zijn geboortestreek een beetje moeite doen om hun kinderen godsdienstig op te voeden en hen zo een hecht fundament te geven in hun dagelijks leven. Nu geen kerkvervolging maar vrije keuze.

Het verhaal van bisschop Rythovius
Bijna 500 jaar geleden werd in Riethoven op Walik Maarten Bauwens geboren. Hij groeide op als boerenzoon, die net zoals andere jongens thuis moest helpen met de schapen. Hij mocht daarom alleen in de winter naar school. Zijn kudde graasde op de heide tussen Walik en Eersel.
Op een dag kwam over een zandpad door de heide een koets aanrijden. De koets stopte vlak bij Maarten en een voorname mijnheer vroeg de weg. Omdat het erg moeilijk was om uit te leggen hoe hij moest rijden, stak Maarten zijn herdersstaf stevig in de grond en zette zijn hoed er boven op. “Nou weet de hond dat hij de schapen hier moet houden,” zei Maarten en klom in het rijtuig om de weg te wijzen.
Onderweg vertelde Maarten hoe saai de heide was en dat het jammer was dat hij maar zo kort naar school mocht. “Als je je best doet, betaal ik de school voor jou,” zei de rijke man. Maarten ging naar het voorgezet en de universiteit en hoorde steeds bij de besten van zijn klas. Ze werd Maarten later de eerste bisschop van Yper, wat een grote eer was. Hij noemde zich Rythovius, naar zijn geboorteplaats Riethoven. Als bisschop probeerde hij mensen tot elkaar te brengen. Toen in Yper de pest uitbrak, ging bisschop Rythovius zelf de zieken bezoeken. Hij werd ook besmet en stierf.