Kerkbalans

Wat is Kerkbalans

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.  We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.  Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. We halen miljoenen op, doordat leden en vrijwilligers goed samenwerken.
Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.

Hoe doe ik mee?

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk.
Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)
 

Ik zet me in
Wat betekent de kerk voor u? Voor iedereen van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap is dat weer anders. In het filmpje op deze website lichten we het thema van de actie Kerkbalans ‘Mijn kerk…’toe. U kunt actief deelnemen door dit filmpje te delen via Facebook of Twitter. Op die manier deelt u de betekenis van uw kerk en laat u weten dat u het belangrijk vindt dat ook uw parochie of gemeente (financieel) in balans is. Doet u mee?
Kerkbalans is een lokale actie, waarvan de opbrengst is bestemd voor uw eigen plaatselijke parochie. Heeft u zelf een leuk idee om de actie Kerkbalans onder de aandacht te brengen of wilt u helpen bij de organisatie van Kerkbalans? Neem dan contact met de organisatoren in uw parochie. Alle hulp is welkom.
Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. 

Hoe kan ik geven?

“Als ik een financiële bijdrage geef aan mijn kerk, werk ik mee aan de mooie dingen die mijn kerk geeft.
Dankzij mijn bijdrage is er een preek, een goed gesprek, hulp voor wie het nodig heeft, een warme kerk. Dat vind ik belangrijk.” Helen (41)

Met elkaar bouwen we aan onze gemeenschap

Als u uw bijdrage schenkt aan uw parochie of gemeente, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de crèche, de twijfelende buurman in de straat. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw parochie. 

Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij uw plaatselijke parochie alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee.

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Meer weten? Neem contact op met het parochiecentrum.
Het parochiecentrum s bereikbaar op; 0497-571828 van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur