Patroonheilige

www.heiligen-3s.nl/heiligen/08/20/08-20-1153-Bernardus-Clairvaux.php +++

Bernardus van Clairvaux

Wat is er bekend van deze heilige Bernardus van Clairvaux?
Deze Franse monnik Sint Bernardus (1090 – 1153) was een van de meest invloedrijke personen van zijn tijd.

Hij heeft de Cisterciënzerorde groot gemaakt.
Dankzij Bernardus groeide deze kloosterorde uit tot een niet meer weg te denken beweging.
In heel Europa werden kloosters gesticht en de meest woeste gebieden werden door de Cisterciënzers ontgonnen.
Bernardus was een mysticus, die voortdurend de heiligheid van de Katholieke Kerk voor ogen had.
De Kerk is immers de Bruid van Christus. Vandaar dat het Bernardus ook zo stak dat zoveel gewijde dienaren van de Kerk in zonden leefden.
De discipline van de geestelijken werd daarom een van zijn voornaamste projecten.
De spiritualiteit van Bernardus is gericht op Christus. Christus is de goddelijke Bruidegom die zich aan de mens heeft overgegeven.
Een gevolg hiervan is Bernardus’ grote verering van Maria, de Moedermaagd.
“Maria numquam satis” (‘over Maria nooit genoeg ‘) was zijn devies.
Vanaf de 18e eeuw kent onze streek  en met name Bergeijk ’t Loo een grote Bernardus- verering.
Sinds mensenheugenis wordt deze heilige op ’t Loo vereerd en trekken er steeds veel landbouwers naar toe onder meer om Gods zegen af te smeken over hun vee.
20 augustus is de liturgische feestdag van deze heilige Bernardus.

Voor meer informatie over de heilige Bernardus van Clairvaux klik hier.

Voor meer informatie over de heilige Bernardus van Clairvaux op de website van RKK klik hier