Doopsel

doop‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen  en doopt hen in de naam van de  Vader en de Zoon en de heilige Geest..’
Mt. 28:19

 

Betekenis van het sacrament

Voor alle christenen is het doopsel het eerste sacrament. Door het sacrament van het doopsel wordt men opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus. Het sacrament vindt haar wortels in de woorden van de Schrift en in de ononderbroken traditie van de kerk.

Door de doop wordt de dopeling deelgenoot aan het Paasmysterie van Jezus. Eeuwig leven wordt hem of haar aangezegd. Door de doop komt de mens in een bijzondere verhouding te staan tot God de Vader en wordt de dopeling ook daadwerkelijk ‘kind van God’.

Praktische informatie

Voor opgave of informatie zich richten tot het parochiesecretariaat Hof 16, tel: 571812