Nieuws

Open monumentendag

In het kader van Open Monumentendag is de Hofkerk open op zondag 12 september 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.

EUCHARISTIEVIERING WESTERHOVEN ZATERDAG 25 SEPTEMBER

De aanvangstijd van de eucharistieviering in Westerhoven op zaterdag 25 september is 17.30 uur in plaats van 19.00 uur. Dit in verband met Westerhoven Rocks.

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen weer normaal kerken op 1,5m afstand.  Het aantal personen verschilt per grootte van het kerkgebouw. Reserveren is niet meer nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. 

 

Bedevaart naar Kevelaer gaat niet door.

Ook dit jaar zal voor ons geen bedevaart naar Kevelaer zijn en zullen we ons gaan richten op donderdag 18 augustus 2022.

Hopelijk kunnen we dan met z’n allen in een goede gezondheid afreizen naar onze Moeder Gods.

Tot zolang kunnen we niets anders dan bidden tot God en onze beschermvrouwe, Maria Troosteres der Bedroefden, dat alles weer goed mag komen en we bespaard blijven van rampspoed.

Een fijne zomer toegewenst in een hele goede gezondheid, namens de Bedevaart naar Kevelaer van Eindhoven en Omgeving.

Bestuur en Broedermeesters.

 

 

Voornemen tot grafruimingen op de begraafplaatsen van Westerhoven en Bergeijk ‘t Loo

Gebleken is dat van een aantal graven op zowel de begraafplaats van Westerhoven als op de begraafplaats van ’t Loo de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn verlopen. 

Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden geruimd.
Op de beide begraafplaatsen is een lijst opgehangen van de graven, die dit betreft. 
Ook is op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden, indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar op het graf staan.
Wanneer zich uiterlijk 1 mei 2021 geen nabestaanden hebben gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
 
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van het Loo

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van Westerhoven

Ziekencommunie

Wanneer iemand ziek is of niet in staat naar de kerk te komen, kan er toch een oprecht verlangen zijn naar de communie. In dat geval is het mogelijk dat iemand van ons pastorale team u bezoekt met de communie.
Wilt u, wekelijks of maandelijks, de ziekencommunie ontvangen, neemt u dan contact op met pastoor Buyens, tel. 06-30101231. 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen