Nieuws

Programma Bedevaart H. Gerardus Majella 2023

https://parochiebernardus.nl/wp-content/uploads/2023/09/affiche-Gerardus-2023.doc-1.pdf

 


Byzantijnse gezangen in de Hofkerk in Bergeijk.

Op zondag 10 september zal het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven (SBKE) de Eucharistieviering opluisteren. U wordt van harte uitgenodigd deze H. Mis van 11 uur bij te wonen.

Enige achtergrondinformatie:
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er Nederlandse dwangarbeiders terug met vrouwen uit (Wit)-Rusland en Oekraïne, die hun geloof ook in Nederland volgens de Byzantijnse traditie wilden beleven. Rome had de zielszorg voor hen toevertrouwd aan de Paters Kapucijnen. In Nederland hebben deze paters hiervoor kapellen opgericht, waarbij als “kerktaal” niet  het Latijn, maar het Oud Kerkslavisch gebruikt werd. Geleidelijk bezochten steeds meer Nederlanders deze kapellen. Daarnaast werden Byzantijnse koren opgericht om deze liturgie te vieren in katholieke parochies.
Het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven werd in 1962 opgericht. Nog steeds zijn er zangers van het 1e uur onder de ongeveer 20 leden, maar de laatste jaren zijn ons nogal wat mensen ontvallen. Nieuwe koorleden zijn dan ook zeer welkom.

Wordt u geraakt door de indrukwekkende liturgie en de prachtige 4 stemmige, a-capella uitgevoerde gezangen, neem dan contact op met onze secretaris Gerard Haans, E-mail: gchaans@upcmail.nl Tel.: 0681326874.


Bedevaart  Onze lieve vrouw van KEVELAER   

Eindhoven en omgeving, op donderdag 17 augustus 2023 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse bedevaart naar Maria, “Troosteres der Bedroefden”, in het Duitse plaatsje Kevelaer, ca. 10 km over de grens. De vertrektijden en de diverse opstappunten zullen u na aanmelding zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
We verwachten tussen 19.00 en 20.00 uur weer thuis te zijn. 

De Eucharistieviering, de Kruisweg en het Lof zijn vaste onderdelen van deze dag. 

Gedurende deze dag is er een lunchpauze van ongeveer 2,5 uur. 

In deze tijd kunt u vanzelfsprekend de inwendige mens versterken, maar ook een een prive-bezoek brengen aan Onze Lieve Vrouw en rondkijken in de leuke winkelstraatjes. 

De kosten voor deelname zijn: Volwassenen  € 23,00 
Kinderen tot en met 12 jaar € 10,00 
Aanmelden kan tot zondag 31 juli 2023 bij: 

Marian van Poppel 
Van den Tillaartstraat 28 Bergeijk
Tel.: 06-52034944

Voor alle pelgrims uit Westerhoven, Riethoven, Luyksgestel,  Bergeijk ’t Loo, ’t Hof en de Weebosch. 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Sacramentsprocessie Luyksgestel

Zondag 11 juni  9.30 uur

De Sacramentsprocessie in Luyksgestel is jaarlijks een groot feest. Wij dragen de levende Heer, die de kerk tot zijn huis maakte, in triomftocht door onze versierde straten. De tocht gaat vanuit de Sint Martinuskerk via de Kerkstraat naar het rustaltaar achter de H. Kruiskapel aan de Kapellerweg. Zondag 11 juni is het weer zover.

Na de plechtige Hoogmis van 9.30 uur wordt de stoet gevormd door hen die wensen deel te nemen. Muzikale ondersteuning is er door deelname van het gemengd koor Sint Martinus. Het gilde Sint Martinus escorteert van oudsher. De priester spreekt ons toe en zegent ons met ’Jezus’ zelf in de Monstrans. De Heer Jezus is alzo op een bijzondere wijze even met ons op weg. Als u met zorgen en verdriet, eenzaamheid, pijn of ziekte kampt, bidt dan nu met overgave, vertrouwen en volharding. Bidt aanhoudend. U krijgt hulp van Hem die onder ons is.

Vele parochianen blijven jaarlijks meewerken om de Luyksgestelse Sacramentsprocessie te doen slagen. Dankbaar zijn we voor hun inzet. Wij kiezen zelf voor ons geloof. God dringt zich niet op. Maar Hij verdient toch wel in het katholieke Zuiden in ere gehouden te worden. Dit jaar is er voor een verkorte route gekozen nl. rechtstreeks van de Kerk naar de H. Kruiskapel en terug. Iedereen van harte welkom.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Mariaviering

woensdag 24 mei 10.00 uur

Op 24 mei vindt er in de Hofkerk van Bergeijk een Maria viering plaats.
Alle kerkkoren van de diverse parochies zullen hun medewerking hieraan verlenen. Ook het Sacramentsgilde zal aan deze viering deelnemen.
Na de Heilige mis van 10.00 uur wordt in processie onder begeleiding van het Sacramentsgilde naar het patersbos gelopen. Hier zal een beeld van Maria onthuld worden. Na zegening van het beeld wordt het programma voortgezet in de Kattendans.

 


Mariaprocessie Meerveldhoven

zaterdag 13 mei 2023

De Westerhovense processie naar Onze Lieve Vrouw ter Eik in de Meerveldhovense Christus Koning Kerk staat voor 13 mei op de kalender.
Om 7.30 uur vertrekt een groep wandelaars en om 9.00 uur vertrekken de fietsers vanaf het kerkplein in Westerhoven.
Om 10.30 uur is er een Eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor en Fanfare Irene uit Westerhoven.
Na de eucharistieviering wordt er hulde gebracht aan Maria.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Programma Goede Week en Pasen

 

Palmzondag 1 en 2 april
Riethoven:                  Zaterdag 1 april 17.30 uur
Westerhoven:             Zaterdag 1 april 19.00 uur
Bergeijk ’t Loo:            Zaterdag 1 april 19.00 uur
Bergeijk Weebosch     Zondag 2 april 09.30 uur
Luyksgestel:                Zondag 2 april 09.30 uur
Bergeijk ’t Hof:            Zondag 2 april 11.00 uur

 

In alle vieringen wordt er palm gewijd en uitgedeeld. Het zou fijn zijn als kinderen een Palmpasenstok meebrengen.

Boetevieringen in de Goede Week:
Zaterdag 1 april          17.30 uur Eucharistieviering met aansluitend biechtgelegenheid Riethoven
Zaterdag 1 april          19.00 uur Eucharistieviering met aansluitend biechtgelegenheid Westerhoven
Maandag 3 april         18.30 uur Eucharistieviering met aansluitend biechtgelegenheid in de Hofkerk bestemd voor Hof, Loo, Weebosch en Luyksgestel 

Witte Donderdag 6 april
Bergeijk Hofhuys        14.30 uur
Bergeijk ’t Hof:            18.30 uur
Riethoven:                  19.00 uur

Goede Vrijdag 7 april
Bergeijk ’t Hof:            15.00 uur bidden van de Kruisweg
Luyksgestel:                15.00 uur bidden van de Kruisweg
Bergeijk ’t Hof:            19.00 uur plechtige Kruisverering
Westerhoven:             19.00 uur plechtige Kruisverering

Paaswake 8 april
Riethoven:                  17.30 uur
Bergeijk ’t Loo:            19.00 uur
Westerhoven:             19.00 uur
Bergeijk ’t Hof:            21.00 uur

Eerste Paasdag 9 april
Weebosch:                  09.30 uur
Luyksgestel:                09.30 uur
Bergeijk ’t Hof:            11.00 uur
Westerhoven:             11.00 uur

Tweede Paasdag 10 april
Luyksgestel:                09.30 uur
Riethoven:                  11.00 uur
Bergeijk ’t Hof:            11.00 uur

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

VRIJWILLIGERSAVOND ST.WILLIBRORDUS RIETHOVEN

 

In ons dorp zijn veel mensen actief in onze kerk en parochiegemeenschap. Dit is belangrijk! Op deze wijze houden wij onze samenleving levendig. De werkgroep St. Willibrordus wil daarom, na de beperkingen door corona, dit jaar weer een gezellige avond voor deze vrijwilligers organiseren. Reserveer alvast vrijdag 24 maart 2023 in uw agenda.

Een persoonlijke uitnodiging volgt als u vrijwilliger bent in de volgende werkgroepen: 

 • Avondwakegroep
 • Lektoren
 • Eerste communie-, Vormselgroep
 • Acolieten en Misdienaars 
 • Gemengd koor, Gregoriaans koor, Avondwake koor.
 • Kerk bloemsiergroep
 • Poetsen kerk.
 • Onderhoud kerkhof
 • Wijkvertegenwoordigers
 • Kosters
 • Kerststal, kerstster groep
 • Werkgroep St. Willibrordus.

De avond begint op vrijdag 24 maart om 19.30 uur in de kerk met een korte dankdienst. 
Daarna zetten we de avond voort met een gezellig samenzijn in De Rietstek met koffie, thee, een glaasje met iets lekkers. 

Wij hopen dat we alle gegevens hebben van alle vrijwilligers voor een persoonlijk uitnodigen.

Mocht het zo zijn dat we u niet persoonlijk uitgenodigd hebben als vrijwilliger, onze excuses, maar dan hoopt de organisatie u toch te ontmoeten op 24 maart aanstaande.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

De bijbel gaat weer open

U bent welkom voor de 4e bijeenkomst op 8 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Parochiezaaltje, Hof 16

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Bisschoppen vragen parochies te bidden voor Syrië/Turkije

De Nederlandse Bisschoppen vragen de parochies te bidden voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving in Syrië en Turkije. Na deze allesverwoestende aardbeving in het betreffende gebied, is elke bijdrage welkom. De opbrengst gaat via de bisschoppelijke Vastenactie direct naar de caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.

Burgeroorlog Syrië
Waar in Turkije de infrastructuur nog redelijk op orde is en hulp zo goed als mogelijk georganiseerd kan worden, is dit in Syrië veel moeilijker ten gevolge van de burgeroorlog. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben internationale hulporganisaties niet of nauwelijks toegang (met uitzondering van het Rode Kruis). Bovendien maakt het internationale sanctiebeleid tegen het huidige regime het extra lastig om middelen en geld naar Syrië te brengen.
Bollerman: ‘In veel gebieden is de kerk en haar netwerk van initiatieven, gesteund door christelijke NGO’s nog wel in beeld en bereikbaar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via onze zusterorganisaties in Europa en via de contacten die we hebben met partners die Vastenactie in het verleden steunde in Syrië, kunnen we onze hulp in dit netwerk van kerken op een goede manier aanbieden, waarbij we actief contact zoeken met initiatieven die noodhulp combineren met zorgen voor wat er op de iets langere termijn nodig is.’

Individuele giftgevers kunnen hun bijdrage via het volgende banknummer beschikbaar stellen:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Askruisje

Viering Aswoensdag woensdag 22 februari:

18.30 uur   Sint Petrus kerk ’t Hof Bergeijk
18.30 uur   Sint Willibrordus kerk Riethoven
19.45 uur   Sint Martinus kerk Luyksgestel
19.45 uur   Sint Servatius kerk Westerhoven

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sint Valentinus

Dinsdag 14 februari wordt weer het feest gevierd van de Heilige Sint Valentinus.

om 19.00 uur starten we in de Sint Servatiuskerk met een plechtig lof met aansluitend de kaarsjesprocessie naar de kapel aan de Keersop. 

 

Van harte welkom!

 


 

De bijbel gaat weer open

U bent welkom voor de 2e bijeenkomst op 8 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Parochiezaaltje, Hof 16

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Doe goed – Zoek Recht

Oecumenische gebedsviering en lezing door Theodoor van der Voort

U bent van harte welkom op 25 januari in de kapel, Hooge Berkt 16 om 19.15 uur 

De week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaat van 15 tot en met 22 januari 2023, maar de geloofsgemeenschappen in Bergeijk organiseren dit jaar een avondprogramma op woensdag 25 januari. De Rooms Katholieke parochie, de Protestante Gemeente en Gemeenschap De Hooge Berkt verzorgen gezamenlijk een oecumenische gebedsviering en aansluitend is er een lezing door Aartspriester Theodoor van der Voort, Priester van de Russchisch – Orthodoxe kerk in Deventer. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

De Bijbel gaat weer open

U bent welkom op 25 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Ster

De Bijbelstudiegroep gaat hernieuwd van start. Ditmaal zullen we ons buigen over het tweede boek van de H. Schrift nl. Exodus wat staat voor uittocht vanuit de verdrukking, op weg naar het beloofde land. Allen die graag meer vertrouwd raken met het woord van God en daaromtrent willen uitwisselen zijn van harte welkom.

Samen met onze protestantse broeders en zusters zullen we een boeiende tocht ondernemen.
Indien u zelf beschikt over een bijbel: deze graag meebrengen.
U kunt zich opgeven of bellen voor informatie met pastoor Luc Buyens tel: 06 – 30101231 of contact opnemen met dominee Matthijs de Vries. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Aanmelden Eerste Communie 2023

Wil je graag in 2023 de eerste H. communie doen?

Geïnteresseerden kunnen hun kinderen opgeven via het parochiecentrum Bergeijk, van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer: 0497-571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

 

Zondag 14 mei vindt dit jaar de Eerste H. Communieviering plaats in de St. Petruskerk op ’t Hof

Zondag 4 juni is de eerste H. communieviering in de Sint Martinuskerk te Luyksgestel en in de Sint Willibrorduskerk te Riethoven.

 

Ook de kinderen die buiten Bergeijk een basisschool bezoeken zijn welkom.

 

Pastoor Luc Buyens

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Een gezegend 2023

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Vanaf 21 november doordeweekse vieringen

in het Parochiezaaltje

Hof 16

maandag 18.30 uur
dinsdag 8.30 uur
donderdag 18.30 uur

Welkom

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Gevonden

Op de oude begraafplaats achter de Hofkerk is een huissleutel gevonden bij het monumentje van de overleden kinderen.
Deze is op te halen op het secretariaat Hof 16 te Bergeijk.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Voornemen tot grafruimingen op de begraafplaatsen van Westerhoven en Bergeijk ‘t Loo

Gebleken is dat van een aantal graven op zowel de begraafplaats van Westerhoven als op de begraafplaats van ’t Loo de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn verlopen. 

Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden geruimd.
Op de beide begraafplaatsen is een lijst opgehangen van de graven, die dit betreft. 
Ook is op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden, indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar op het graf staan.
Wanneer zich uiterlijk 1 mei 2022 geen nabestaanden hebben gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
 
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van het Loo

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van Westerhoven

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Ziekencommunie

Wanneer iemand ziek is of niet in staat naar de kerk te komen, kan er toch een oprecht verlangen zijn naar de communie. In dat geval is het mogelijk dat iemand van ons pastorale team u bezoekt met de communie.
Wilt u, wekelijks of maandelijks, de ziekencommunie ontvangen, neemt u dan contact op met pastoor Buyens, tel. 06-30101231. 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen