Nieuws

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen nog maar kerken met een maximumaantal van 30 personen.  Reserveren is nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf woensdag 18 november kunnen er weer 100 mensen een uitvaart bijwonen in onze kerken.

 

Week van gebed voor de eenheid 2021

Op woensdag 20 januari zullen de gezamenlijke kerken in Bergeijk een gebedsdienst houden vanwege de Week van Gebed voor de eenheid. Deze viering is via livestream te volgen, via de website van de PKN Bergeijk www.pkn-bergeijk.nl, vanaf 19.30 uur.

Thema van de week en ook van deze dienst is: #Blijf in mijn liefde, naar een woord van Jezus. Een oproep die in deze tijd buitengewoon actueel is: het gaat om verbondenheid met elkaar, vanuit de liefde van God voor mensen. Alleen in verbondenheid kunnen we deze moeilijke tijd, in de wereld en in ons eigen leven, dragen. De maatregelen rondom het Covid19-virus en de situatie in de wereld dagen ons uit om op nieuwe manieren verbinding te zoeken en te bewaren.

Aansluitend zal Joke van der Neut een lezing houden over gemeenschap van zusters in Granchamp, die de ingrediënten voor deze week en de gebedsdienst hebben geleverd. Ook deze lezing is via de website van de PKN te volgen.

Hoewel we het erg betreuren dat we niet fysiek kunnen samenkomen, nodigen we u uit om op deze manier verbonden te zijn met elkaar, in deze bijzondere viering van Gebed om eenheid.

Wees welkom!

Hartelijke groet vanuit de Protestantse gemeente in Bergeijk, de parochie Bernardus van Clairvaux en de Gemeenschap de Hooge Berkt en namens de voorbereidingsgroep,  Petra Speelman

 

Eerste Communie 2020/2021 Riethoven

Uitnodiging voor voorbereiding Eerste Heilige Communie 2020/2021 

Na een jaar zonder communicantjes willen we dit jaar alle kinderen van de leeftijd van groep 4 en 5 uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de eerste communie.  
Voorbereidingen zullen plaatsvinden in het parochiehuis en in en rond de kerk hier in Riethoven waarbij we gebruik maken van een nieuw project: Ik ben bij je.  
Om de gang van zaken duidelijk te maken hebben we een ouderavond gepland op 11 november om 20.00 uur. De eerste kinderbijeenkomst is op 20 november van 13.00 tot 14.30 uur op het parochiehuis aan de Schoolstraat. U kunt zich aanmelden voor de ouderavond bij Corine Geel (corinegeel@gmail.com) Hier kunt u ook terecht voor vragen. 

Met vriendelijke groeten,  
Corine Geel, Dimphie Snellens, communiewerkgroep Riethoven 

Aanmelden Eerste Communie 2021 Bergeijk ’t Hof

We streven ernaar om in het komend voorjaar weer een Eerste Communieviering te laten plaatsvinden. Wij hopen samen met u dat het coronavirus ons dan heeft verlaten.  Geïnteresseerden kunnen hun kinderen opgeven tot 15 december 2020 via het parochiecentrum van Bergeijk ’t Hof, tijdens kantooruren elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer: 0497-571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl Ook de kinderen die buiten Bergeijk een basisschool bezoeken zijn welkom. Afhankelijk van het aantal opgaven zullen wij in overleg de Eerste Communiedatum vaststellen.

Pastoor Luc Buyens

Voornemen tot grafruimingen op de begraafplaatsen van Westerhoven en Bergeijk ‘t Loo

Gebleken is dat van een aantal graven op zowel de begraafplaats van Westerhoven als op de begraafplaats van ’t Loo de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn verlopen. 

Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden geruimd.
Op de beide begraafplaatsen is een lijst opgehangen van de graven, die dit betreft. 
Ook is op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden, indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar op het graf staan.
Wanneer zich uiterlijk 1 mei 2021 geen nabestaanden hebben gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
 
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van het Loo

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van Westerhoven

Ziekencommunie

Wanneer iemand ziek is of niet in staat naar de kerk te komen, kan er toch een oprecht verlangen zijn naar de communie. In dat geval is het mogelijk dat iemand van ons pastorale team u bezoekt met de communie.
Wilt u, wekelijks of maandelijks, de ziekencommunie ontvangen, neemt u dan contact op met pastoor Buyens, tel. 06-30101231. 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen