Nieuws

Actie kerkbalans 2021                                                                                

Beste inwoners van de gemeente Bergeijk,

Onze Bernardusparochie is één van de weinige parochies in het bisdom ‘s-Hertogenbosch waar alle kerkgebouwen nog steeds actief in gebruik zijn. Ook naar de toekomst toe willen we ons uiterste best doen om zoveel mogelijk van onze kerkgebouwen open te houden.

Dit gaat niet vanzelf. Het onderhoud van de kerkgebouwen, pastorieën, begraafplaatsen en kapellen kost veel geld. De inkomsten lopen sterk terug: over 2019 hebben we een verlies geleden van bijna 30.000 euro en over 2020 zal dit verlies alleen maar groter zijn. In verband met de coronacrisis zijn de inkomsten uit collectes en misstipendia e.a. dramatisch gedaald. Deze crisis houdt voorlopig nog aan, waardoor de inkomsten ook de komende tijd laag blijven.

Zonder uw hulp gaat het dus niet lukken om onze kerken letterlijk en figuurlijk overeind te houden. Daarom doen we een dringend beroep op u: Geef a.u.b. om uw Kerk!

Als u onze parochie financieel wilt ondersteunen kunt u een bedrage overboeken naar de kerk die u het meest na aan het hart ligt:

Hieronder staan de bankrekeningnummers behorende bij de zes kerkgemeenschappen binnen onze parochie.

– St. Petruskerk Bergeijk ‘t Hof:         NL22 RABO 0106 3927 51, t.n.v. Kerkbijdrage Bergeijk ‘t Hof

– St. Petruskerk Bergeijk ‘t Loo:         NL48 RABO 0106 4008 19, t.n.v. Kerkbijdrage Bergeijk ‘t Loo

– H. Martinuskerk Luyksgestel:          NL62 RABO 0130 6097 30, t.n.v. Kerkbijdrage Luyksgestel

– St. Willibrorduskerk Riethoven:       NL08 RABO 0143 8015 38, t.n.v. Kerkbijdrage Riethoven

– H. Gerarduskerk Weebosch:            NL25 RABO 0106 4019 12, t.n.v. Kerkbijdrage Weebosch

– H. Servatiuskerk Westerhoven:       NL14 RABO 0157 7013 36, t.n.v. Kerkbijdrage Westerhoven

 

Naast een eenmalige gift, kunt u natuurlijk ook kiezen voor een jaarlijkse bijdrage (in de vorm van Kerkbijdrage). Wij danken onze parochianen voor hun financiële bijdrage in de afgelopen jaren en hopen op hun steun in de toekomst. Ook een legaat is mogelijk, neem hiervoor contact op met ons secretariaat (parochie-bergeijk@hetnet.nl, tel. 0497-571828).

Hartelijk dank voor uw kerkbijdrage/gift en uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de parochie Bernardus van Clairvaux,                 

Pastoor Luc Buyens, voorzitter

 

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen nog maar kerken met een maximumaantal van 30 personen.  Reserveren is nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf woensdag 20 januari kunnen 30 mensen een uitvaart bijwonen in onze kerken.

 

Eerste Communie 2020/2021 Riethoven

Uitnodiging voor voorbereiding Eerste Heilige Communie 2020/2021 

Na een jaar zonder communicantjes willen we dit jaar alle kinderen van de leeftijd van groep 4 en 5 uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de eerste communie.  
Voorbereidingen zullen plaatsvinden in het parochiehuis en in en rond de kerk hier in Riethoven waarbij we gebruik maken van een nieuw project: Ik ben bij je.  
Om de gang van zaken duidelijk te maken hebben we een ouderavond gepland op 11 november om 20.00 uur. De eerste kinderbijeenkomst is op 20 november van 13.00 tot 14.30 uur op het parochiehuis aan de Schoolstraat. U kunt zich aanmelden voor de ouderavond bij Corine Geel (corinegeel@gmail.com) Hier kunt u ook terecht voor vragen. 

Met vriendelijke groeten,  
Corine Geel, Dimphie Snellens, communiewerkgroep Riethoven 

Aanmelden Eerste Communie 2021 Bergeijk ’t Hof

We streven ernaar om in het komend voorjaar weer een Eerste Communieviering te laten plaatsvinden. Wij hopen samen met u dat het coronavirus ons dan heeft verlaten.  Geïnteresseerden kunnen hun kinderen opgeven tot 15 december 2020 via het parochiecentrum van Bergeijk ’t Hof, tijdens kantooruren elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer: 0497-571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl Ook de kinderen die buiten Bergeijk een basisschool bezoeken zijn welkom. Afhankelijk van het aantal opgaven zullen wij in overleg de Eerste Communiedatum vaststellen.

Pastoor Luc Buyens

Voornemen tot grafruimingen op de begraafplaatsen van Westerhoven en Bergeijk ‘t Loo

Gebleken is dat van een aantal graven op zowel de begraafplaats van Westerhoven als op de begraafplaats van ’t Loo de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn verlopen. 

Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden geruimd.
Op de beide begraafplaatsen is een lijst opgehangen van de graven, die dit betreft. 
Ook is op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden, indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar op het graf staan.
Wanneer zich uiterlijk 1 mei 2021 geen nabestaanden hebben gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
 
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van het Loo

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van Westerhoven

Ziekencommunie

Wanneer iemand ziek is of niet in staat naar de kerk te komen, kan er toch een oprecht verlangen zijn naar de communie. In dat geval is het mogelijk dat iemand van ons pastorale team u bezoekt met de communie.
Wilt u, wekelijks of maandelijks, de ziekencommunie ontvangen, neemt u dan contact op met pastoor Buyens, tel. 06-30101231. 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen