Nieuws

De bijbel gaat weer open

U bent welkom voor de 2e bijeenkomst op 8 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Parochiezaaltje, Hof 16

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Doe goed – Zoek Recht

Oecumenische gebedsviering en lezing door Theodoor van der Voort

U bent van harte welkom op 25 januari in de kapel, Hooge Berkt 16 om 19.15 uur 

De week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaat van 15 tot en met 22 januari 2023, maar de geloofsgemeenschappen in Bergeijk organiseren dit jaar een avondprogramma op woensdag 25 januari. De Rooms Katholieke parochie, de Protestante Gemeente en Gemeenschap De Hooge Berkt verzorgen gezamenlijk een oecumenische gebedsviering en aansluitend is er een lezing door Aartspriester Theodoor van der Voort, Priester van de Russchisch – Orthodoxe kerk in Deventer. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

De Bijbel gaat weer open

U bent welkom op 25 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Ster

De Bijbelstudiegroep gaat hernieuwd van start. Ditmaal zullen we ons buigen over het tweede boek van de H. Schrift nl. Exodus wat staat voor uittocht vanuit de verdrukking, op weg naar het beloofde land. Allen die graag meer vertrouwd raken met het woord van God en daaromtrent willen uitwisselen zijn van harte welkom.

Samen met onze protestantse broeders en zusters zullen we een boeiende tocht ondernemen.
Indien u zelf beschikt over een bijbel: deze graag meebrengen.
U kunt zich opgeven of bellen voor informatie met pastoor Luc Buyens tel: 06 – 30101231 of contact opnemen met dominee Matthijs de Vries. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Aanmelden Eerste Communie 2023

Wil je graag in 2023 de eerste H. communie doen?

Geïnteresseerden kunnen hun kinderen opgeven via het parochiecentrum Bergeijk, van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer: 0497-571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

 

Zondag 14 mei vindt dit jaar de Eerste H. Communieviering plaats in de St. Petruskerk op ’t Hof

Zondag 4 juni is de eerste H. communieviering in de Sint Martinuskerk te Luyksgestel en in de Sint Willibrorduskerk te Riethoven.

 

Ook de kinderen die buiten Bergeijk een basisschool bezoeken zijn welkom.

 

Pastoor Luc Buyens

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Een gezegend 2023

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Vanaf 21 november doordeweekse vieringen

in het Parochiezaaltje

Hof 16

maandag 18.30 uur
dinsdag 8.30 uur
donderdag 18.30 uur

Welkom

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Gevonden

Op de oude begraafplaats achter de Hofkerk is een huissleutel gevonden bij het monumentje van de overleden kinderen.
Deze is op te halen op het secretariaat Hof 16 te Bergeijk.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Voornemen tot grafruimingen op de begraafplaatsen van Westerhoven en Bergeijk ‘t Loo

Gebleken is dat van een aantal graven op zowel de begraafplaats van Westerhoven als op de begraafplaats van ’t Loo de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn verlopen. 

Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden geruimd.
Op de beide begraafplaatsen is een lijst opgehangen van de graven, die dit betreft. 
Ook is op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden, indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar op het graf staan.
Wanneer zich uiterlijk 1 mei 2022 geen nabestaanden hebben gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
 
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van het Loo

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van Westerhoven

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Ziekencommunie

Wanneer iemand ziek is of niet in staat naar de kerk te komen, kan er toch een oprecht verlangen zijn naar de communie. In dat geval is het mogelijk dat iemand van ons pastorale team u bezoekt met de communie.
Wilt u, wekelijks of maandelijks, de ziekencommunie ontvangen, neemt u dan contact op met pastoor Buyens, tel. 06-30101231. 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen