Nieuws

 

DAGBEDEVAART KEVELAER     

Donderdag 18 augustus 2022

Thema van dit jaar: “Hemel en aarde bewegen”

Per Touringcar (opstapplaats: Hofkerk Bergeijk). Met H. Mis, Plechtig Lof, Grote of Kleine Kruisweg en Gezamenlijke Afsluiting met zegening van devotionalia. 
Bedevaart van Eindhoven en omgeving.
Voor alle pelgrims uit de pastorale eenheid: Westerhoven, Riethoven, Loo, Hof, Weebosch en Luyksgestel. Maar ook pelgrims van elders, zijn van harte welkom! 

Kosten voor volwassenen zijn €20,- en voor kinderen tot 12 jaar €10,-

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar Broedermeester Marian van Poppel, telefoon: 06-52034944

Opgave is mogelijk tot 31 juli

 

Overleden te Frankrijk

In Saint Anna d’Auray, Frankrijk is op 18-04-2022 in de leeftijd van 90 jaar overleden Zuster Marie-Pierre (Familienaam: Anna Seznec). Zuster Marie-Pierre was werkzaam te Westerhoven van 1958 tot 2016.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

Vormselvieringen

Zaterdag 18 juni 18.00 uur Luyksgestel – met vormelingen van t Hof, Luyksgestel en Weebosch
Zaterdag 25 juni 18.00 uur Westerhoven – met vormelingen van Westerhoven en  Riethoven

 

Voornemen tot grafruimingen op de begraafplaatsen van Westerhoven en Bergeijk ‘t Loo

Gebleken is dat van een aantal graven op zowel de begraafplaats van Westerhoven als op de begraafplaats van ’t Loo de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn verlopen. 

Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden geruimd.
Op de beide begraafplaatsen is een lijst opgehangen van de graven, die dit betreft. 
Ook is op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden, indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar op het graf staan.
Wanneer zich uiterlijk 1 mei 2022 geen nabestaanden hebben gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
 
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van het Loo

Klik hier op voor het inzien van de gravenlijst van Westerhoven

Ziekencommunie

Wanneer iemand ziek is of niet in staat naar de kerk te komen, kan er toch een oprecht verlangen zijn naar de communie. In dat geval is het mogelijk dat iemand van ons pastorale team u bezoekt met de communie.
Wilt u, wekelijks of maandelijks, de ziekencommunie ontvangen, neemt u dan contact op met pastoor Buyens, tel. 06-30101231. 

Hieronder vindt u de links van allerlei berichten met betrekking tot:

Overlijdensberichten,
Overzicht overledenen parochianen,
Parochieberichten,
Parochieblad,
Doopvieringen