Werkgroepen

PAROCHIËLE WERKGROEPEN

In onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zij zitten in verschillende werkgroepen.
Elke werkgroep heeft zo zijn eigen specifieke taken.  Wilt u meer te weten komen over het werk van deze groepen en wie daar voor verantwoordelijk is, neem dan contact op met het parochiecentrum.

Liturgie

 •         Eucharistievieringen
 •         Avondwaken
 •         Gezinsvieringen
 •         Koren
 •         Lectoren
 •         Acolieten en misdienaars
 •         Acolieten voor uitvaartdiensten
 •         Collectanten
 •         Kosters
 •         Verzorging van het interieur van het kerkgebouw
 •         Liederenbundels en misboekjes

Diaconie

 •        Bezoeken van zieken, alleenstaanden en bejaarden
 •        Wijkcontactpersonen
 •        Missie en ontwikkelingshulp
 •        Oecumene: Gemeenschap van Kerken

Catechese

 •       Sacramentencatechese:
  • Doopcatechese
  • Eerste Communiecatechese
  • Vormselcatechese
  • Huwelijkscatechese
 •     Parochiecatechese:
  • Volwassencatechese voor jonge ouders

De werkgroepen in het liturgische werkveld hebben als doelstelling het voorbereiden en verzorgen van de vieringen, die in onze parochie gehouden worden.

Beheer

 • Onderhoud gebouwen
 • Begraafplaatsen
 • Secretariaat

Werkgroepen per kerk.

Er is nog altijd behoefte aan mensen die vrijwillig enige tijd aan de kerk willen besteden.
Indien u interesse heeft, geeft u dit a.u.b. aan bij het secretariaat waarna een passend vrijwilligerswerk voor u wordt gevonden.
Het is verrassend leuk om in een groepje van gelijkgezinde mensen dit werk te doen.
De kerkgemeenschap is u er dankbaar voor.
U kunt meer informatie ontvangen of u zelfs als vrijwilliger aanmelden bij het parochiesecretariaat.