Luyksgestel

Luyksgestel dankt zijn naam aan het feit dat het eertijds deel uitmaakte van het prinsbisdom Luik. Het heeft dus niet tot de Republiek der Verenigde Nederlanden behoord, maar het was onderdeel van de Spaanse Nederlanden, en er stond dan ook een grenskerk, die de ”Heikerk” werd genoemd, en waar van 1648 tot 1672 de Bergeijkse katholieken konden kerken.

”Gestel” betekent hoog en droog gebied, terwijl ”Luyks” betekent dat de plaats bezit was van het Prinsbisdom Luik.

Patroonheilige St. Martinus.

Geboren in 316 te Sabria in Hongarije, in de landstreek Pannonie, liet Martinus zich als jongen van 10 jaar in de kerk opnemen als catechumeen (doopleerling). Vijf jaar later trad hij in het leger en diende onder keizer Constantius en keizer Julianus. Op 18 jarige leeftijd werd hij gedoopt en bleef nog twee jaar in dienst.

Bij de stadspoorten ontmoette hij eens een naakte bedelaar, die hem om Christus’ wil een aalmoes vroeg. Omdat hij niets dan zijn wapen had, gaf hij hem een stuk van zijn soldatenmantel. In die tijd behoorde een helft van de kleding aan de keizer en de andere helft was persoonlijk bezit. In een droom verscheen hem de avond daarop Christus met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen. “Wat je voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan”. Zijn besluit stond toen vast. Hij begaf zich naar de H. Hilarius, bisschop van Poitiers. Deze werd de leraar en voorbeeld van Martinus. Onder zijn leiding leefde hij als monnik en werd hij gewijd tot exorcist.

Lees meer over de patroonheilige.