Avondwake

Een avondwake is het gedenken van een overledene de avond voor diens begrafenis.
Het wordt ook wel gezien als een voorbereiding op het afscheid van de overledenen, dat de dag daarop plaats zal vinden.
In de traditie van de rooms-katholieke Kerk is het gebruikelijk om de avond voorafgaand aan de uitvaart een zogeheten avondwake te houden waarbij gebeden wordt voor het zielenheil van de overledene. Een avondwake wordt niet gehouden op christelijke feestdagen.
Een avondwake kan zowel een strikt formeel karakter hebben als een geheel eigen invulling krijgen, en is sterk afhankelijk van de parochie.

Een avondwake wordt ook wel gehouden op de avond voorafgaand aan andere belangrijke gebeurtenissen,  alsook aan de vooravond van gebeurtenissen buiten een religieuze context.
Er zijn diverse avondwakegroepen actief in onze parochie.

Voor meer informatie neem contact op met het parochiesecretariaat; 0497-571828

Voor een avondwake in Riethoven neemt u contact op met Mia Cremers, tel: 040-2013540 of met Alexander van Dort, e-mail: a.van.dort@freeler.nl

Voor een avondwake in Westerhoven neemt u contact op met  Alda van Beek, tel: 040-2012760
e-mail: beekkuijlaars@hetnet.nl

Voorbeeldboekje avondwake.
Format van een avondwake