Misintenties de Weebosch

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf heden is de anderhalve meter afstandsregel en het dragen van een mondkapje bij kerkbezoek weer verplicht. Er mogen 50 personen aanwezig zijn bij een Eucharistieviering. 100 personen bij een uitvaart.

Zondag 23 januari 3e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Ter ere van de H. Maagd Maria voor een bijzondere intentie; Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie; Voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek;

Zondag 30 januari 4e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden ouders Jan en Annie Vonk; Ter ere van de H. Maagd Maria voor een bijzondere intentie; Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie; Voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek;

 Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00