Misintenties de Weebosch

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen nog maar kerken met een maximumaantal van 30 personen.  Reserveren is nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf 28 april 2021 mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart in onze kerken.

Misintenties

Vrijdag 7 mei 14.00 uur Eerste Vrijdagviering

Zondag 9 mei 6e zondag van Pasen 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Jan(verjaardag.)en To Bogaerts- Hoeks;Bernard Kuijken(jgt);Overleden ouders van Beek- van Herk en overleden ouders Wagemans- Colsters;Ter ere van de H. Maagd Maria voor genezing van een zieke;Voor het H. Hart van Jezus;Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie;Voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek;

Zondag 16 mei 7e zondag van Pasen 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Jo van Houten- van Beek;Jan en Jo Roest van Lierop, Rolf, José en Toos;Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie;Ter ere van de H. Maagd Maria voor genezing van een zieke;Voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek;

Zondag 23 mei hoogfeest van Pinksteren 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Piet en Miet Schenning- Joosten(jgt);Piet Jansen(B);Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie;Ter ere van de H. Maagd Maria voor een zieke; Voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek;

Maandag 2e Pinksterdag H. Missen om 09.30 uur in Luyksgestel en om 11.00 uur in de Hofkerk

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00