Misintenties de Weebosch

Zondag 17 februari 6e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Jan en Pieta Bloks-Kuijken; Toos de Backer-van de Laar (jgt.) en overleden familie; Ter ere van St. Gerardus voor een bijzondere intentie; Voor het H. Hart van Jezus; Ter ere van St. Gerardus uit dankbaarheid; Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek.

Zondag 24 februari 7e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor

Misintenties: Jan en To Bogaerts-Hoeks; Marten van der Meijden en Leen van der Meijden-Goudsmits (gefund. jgt.); Piet en Mien Schenning-Joosten (jgt.); Peer en Anna Hoeks-Bax, zoon Noud en Teun Jansen; Greet Bierens (nms. de parochie); Mart Kuijken (jgt.); Ter ere van St. Gerardus voor een bijzondere intentie; Voor het H. Hart van Jezus; Ter ere van St. Gerardus uit dankbaarheid; Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek.

Vrijdag 1 maart 14.00 uur Eerste vrijdag viering

 

 

 

 

Sint Gerarduskalender 2019
Deze is verkrijgbaar voor of na de dienst op zondag of bij Kees Wagemans, Weebosch 75, tel. 517372.