Misintenties de Weebosch

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

Vanaf 12 oktober mogen we nog maar weer kerken met een maximumaantal van 30 personen. Reserveren is nodig.  Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf woensdag 18 november kunnen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart in onze kerken.

Misintenties

Vrijdag 4 december 14.00 uur Eerste Vrijdagviering

Zondag 6 december tweede zondag van de Advent 09.30 uur Eucharistieviering:
Misintenties: Net van Dingenen- de Backer(jgt);en Gerrit van Dingenen(nms. de parochie);Piet en leen Wils- Jansen en dochter Coleta;Gust Hoeks en Net Hoeks- Baselmans;Leden en overleden leden van de Broederschap Sint Gerardus;Ter van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie;Uit dankbaarheid aan Maria voor het voorspoedig herstel van een zieke;Ter ere van het H. Hart van Jezus;Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;

Zondag 20 december vierde zondag van de Advent 09.30 uur Eucharistieviering:
Misintenties: Drieka van Diepenbeek- Jansen(jgt) en Nol van Diepenbeek;Rolf Daris(vanwege verjaardag);Ter van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie;Uit dankbaarheid aan Maria voor het voorspoedig herstel van een zieke;Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;

Sint Gerarduskalender 2021
Deze is weer verkrijgbaar aan het begin en einde van de H. Mis op zondag, of bij Cees Wagemans Weebosch 75a. tel: 0497-517372