Misintenties de Weebosch

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen weer normaal kerken op 1,5m afstand.  Het aantal personen verschilt per grootte van het kerkgebouw. Reserveren is niet meer nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. 

Misintenties

Zondag 1 augustus 18e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Jan (jgt) en To Bogaerts- Hoeks;); Jan en Annie Vonk (verj.); Ter ere van St. Gerardus voor een bijzondere intentie; Ter ere van de H. Maagd Maria uit dank voor het slagen van een operatie; Voor de leden en overleden leden van de Broederschap St. Gerardus; Voor de verzoeken en bedankjes in het St. Gerardusboek;

Vrijdag 6 augustus 14.00 uur Eerste Vrijdagviering

Zondag 8 augustus 19e zondag door het jaar 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Ter ere van St. Gerardus voor een bijzondere intentie; Ter ere van de H. Maagd Maria voor spoedige genezing; Voor de verzoeken en bedankjes in het St. Gerardusboek;

 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00