Misintenties de Weebosch

Zondag 26 juni 09.30 uur 13e zondag door het jaar  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Misintenties: Annie Luyten – Roest (nms. de buurt)
Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie.
Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek

Vrijdag 1 juli 14.00 uur 1e vrijdag viering

Zaterdag 2 juli 15.00 uur Muzikaal uurtje in de kerk
Het programma vermeldt composities van Haydn en Mozart door de blokfluit-ensembles van muziekschool “Art 4 U” o.l.v. Fien van Dingenen

Zondag 3 juli  09.30 uur  14e zondag door het jaar Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Misintenties: Wim Hoeks en Alie Hoeks – Jansen; Jan en Jo Roest – van Lierop en overleden familie; Leden en overleden leden van Broederschap Sint Gerardus; Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie.
Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek

 

 

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00