Misintenties de Weebosch

Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie:

We mogen nog maar kerken met een maximumaantal van 30 personen.  Reserveren is nodig. Bij deelname dient ieder zich te houden aan de hygiëne maatregelen die de Kerk voorschrijft en welke overeenstemmen met de richtlijnen van het RIVM. Ook wordt dringend geadviseerd om tijdens de vieringen een mondkapje te dragen. U kunt zich opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 571828 of via e-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl

Vanaf woensdag 20 januari kunnen er 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart in onze kerken.

Misintenties

Zondag 7 maart 3e zondag van de Veertigdagentijd 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Piet en Leen Wils- Jansen en dochter Coleta; Hendrikus Bone en Hendrika Bone- van Maanen ;Jan en Jo Roest- van Lierop, Rolf, José en Toos; Ter ere van de H. Maria als dank voor een verder herstel; Leden en overleden leden van de Broederschap Sint Gerardus; Ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie; Ter ere van Sint Gerardus uit dankbaarheid; Voor de verzoeken en bedankjes in het Gerardusboek;

Zondag 14 maart 4e zondag van de Veertigdagentijd 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Jan Box;Ter ere van de H. Maria als dank voor verder herstel;Ter ere van St. Gerardus voor een bijzondere intentie;Voor de verzoeken en bedankjes in het St. Gerardusboek;

Zondag 21 maart 5e zondag van de Veertigdagentijd 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Alie Hoeks- Jansen en Wim Hoeks(jgt); Ter ere van de H. Maria als dank voor verder herstel;Voor het H. Hart van Jezus;Ter ere van St. Gerardus voor een bijzondere intentie;Voor de verzoeken en bedankjes in het St. Gerardusboek;

Mededeling: Het bedrag voor een misintentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,00