Wat te doen

Iemand de eerste communie laten doen.
Op enkele zondagen na Pasen gaan kinderen voor de eerste keer ter communie in een speciale viering.
De voorbereiding hierop is een taak van ouders en parochie.
Aan de hand van werkmateriaal worden kinderen door gastouders en ouders voorbereid.
Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden.
Via de weekbladen in de gemeente Bergeijk wordt U uitgenodigd voor de voorlichtingsavond.
U kunt uw kind dan ook opgeven. Afhankelijk van het aantal kinderen dat de eerste communie doet worden de vieringen in de …… Kerk gepland.
Als u uw kind hebt opgegeven wordt u later van de datum op de hoogte gesteld.
U kunt voor de data ook contact opnemen met het parochiesecretariaat.
De voorbereiding is in handen van de communiewerkgroep die een aantal bijeenkomsten organiseert voor de kinderen, waarbij de ouders van harte welkom zijn.
De ouders doen thuis samen met de kinderen een stukje voorbereiding voor iedere bijeenkomst. Ook organiseert de communiewerkgroep nog enkele extra activiteiten.

Iemand laten vormen.
In Bergeijk wordt het vormsel elk jaar toegediend.
De voorbereiding op het vormsel is een taak van ouders en parochie.
Aan de hand van werkmateriaal worden kinderen door gastouders en ouders voorbereid.
Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden.
Met een persoonlijke brief worden de kinderen uitgenodigd voor het vormsel.
Via de weekbladen in de gemeente Bergeijk worden ouders en kinderen uitgenodigd voor de voorlichtingsavond.
Als de datum van het vormsel op de voorlichtingsavond al bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Is de datum nog niet bekend, dan wordt u daarover later geïnformeerd. U kunt voor de datum ook contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Gaan trouwen.
De datum voor een huwelijk wordt vaak lang tevoren afgesproken, omdat gemeentehuis, kerk en zaal op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn.
Dat is ook handig met het oog op de voorbereiding in de parochie. Deze valt uiteen in twee delen:

  • Drie bijeenkomsten met andere bruidsparen, onderleiding van een gastechtpaar. Het thema van deze avonden is: ‘Wij trouwen voorde kerk’. Aan de orde komen o.a.: de betekenis van een relatie, de waarde van vertrouwen en trouw, en het huwelijk als sacrament.
  • Samen met een van de pastores wordt in enkele gesprekken de viering zelf voorbereid. Hiervoor is materiaal beschikbaar waaruit in overleg een keuze wordt gemaakt.

Voor het afspreken van de huwelijksdatum kunt u informatie vragen bij het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Bij ernstige ziekte.
Als iemand in uw omgeving ernstig ziek is en bezoek op prijs stelt, is het goed dat door te geven aan de pastores.
Dat kan via het parochiesecretariaat. De meeste ziekenhuizen geven om privacy redenen geen gegevens meer door.
Ook dan zijn we afhankelijkvan uw melding.

Als het afscheid aanstaande is, is het ook een goede zaak al contact op te nemen met een van de pastores.
We kunnen dan samen stil staan bij de beleving van de zieke en het naderend afscheid in gelovig perspectief plaatsen.
Ook kan men al de uitvaart voorbereiden, als de zieke en zijn of haar omgeving dat wil.
Daarmee krijgt dit afscheid een nog meer persoonlijke kleur.

Bij overlijden
Vaak zal de begrafenisondernemer contact opnemen met een van de pastores om de uitvaart en eventueel de avondwake af te spreken.
De familie kan dat ook zelf doen. Via tel. 0497-571828 kaunt u de pastoor bereiken (of hoort men hoe hij bereikbaar is).

In de dagen tussen overlijden en uitvaart komt de pastoor bij de familie op bezoek om samen de viering voor te bereiden.
Allerlei praktische zaken kan men via hem regelen.

Aan de vooravond van een uitvaart kan de avondwake plaatsvinden: een gebedsdienst onder leiding van de leden van de avondwakegroep.
We gedenken de overledene en bezinnen ons op het gelovig vertrouwen in een leven dat sterker is dan de dood.
In het weekeinde vindt er geen avondwake plaats; de overledene kan dan speciaal herdacht worden in een van de vieringen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een uitvaartliturgie vorm te geven.
Deze vorm wordt afgesproken in overleg met de nabestaanden en de voorganger.

De herinneringen aan de overledene kunnen een plaats krijgen in een aparte DIENST VAN DE HERINNERING aan het begin van de viering of bij de DIENST VAN HET AFSCHEID aan het einde.
Ook in de overweging zal de voorganger een verbinding maken tussen deze herinneringen en de gekozen lezingen.

Na de DIENST VAN HET WOORD zijn er drie mogelijkheden:
1) een DIENST VAN DE EUCHARISTIE als de voorganger priester is;
2) een DIENST VAN DE COMMUNIE, waar hosties uit een eerdere eucharistieviering worden uitgereikt; dan is er geen priester als voorganger.
3) een DIENST VAN DE GEBEDEN. Er worden geen hosties uitgereikt.

Elke overledene krijgt een herinneringskruisje op een speciale herdenkingsplaats bij de ingang van de kerk.
Op het kruisje staan de naam en de geboorte- en overlijdensdatum.
Na een jaar ontvangt de familie dit gedachteniskruisje.
Het kruisje kan worden opgehangen tijdens de avondwake of bij de DIENST VAN DE HERINNERING, na de Overweging of bij de DIENST VAN HET AFSCHEID.