Bergeijk de Weebosch

‘Weebosch’, of eigenlijk: ‘De Weebosch’, is een klein kerkdorp dat behoort tot de gemeente Bergeijk. Op 1 januari 2007 had het 692 inwoners.

Weebosch ligt parallel aan de Aa die stroomafwaarts overgaat in de Run. Er ligt een bescheiden landbouwgebied en niet ver daar vandaan liggen de uitgestrekte bossen en heidevelden van Boswachterij De Kempen en de Cartierheide.

De nabijgelegen buurtschap Witrijt kent een oud akkercomplex met esdek dat stamt uit de late middeleeuwen (1250-1500). Dit vormt vanouds een enclave in de voormalige woeste gronden, tegenwoordig de naaldbossen van Boswachterij De Kempen. Langs de Aa liggen restanten van houtwallen. Ook elders liggen zulke houtwallen die eens ten doel hadden om stuifzand vast te leggen.

De kerk zou eigenlijk worden toegewijd aan St. Petrus Banden;  De nieuwe parochie De Weebosch was immers afgescheiden van de St. Petrus Banden –parochie van Bergeijk ‘t Loo.

Maar bouwpastoor Karthon koos, met toestemming van de bisschop, als patroon de H. Gerardus Majella. Hij had daar bijzondere redenen  voor. Hij had  een bijzondere verering voor deze nieuwe heilige wiens heiligverklaring hij in 1904 in Rome had bijgewoond  In 1905 maakte hij met enkele vrienden een reis naar het heilig land en op de terugweg, na een uitstapje in Caïro, ondervonden zijn vrienden op voorspraak van St. Gerardus een bijzondere redding doordat de stuurloos geworden tram, waarin zij reisden, die in de Nijl dreigde te storten, op het laatste moment tot stilstand werd gebracht, nadat zij de nieuwe heilige  om hulp hadden gebeden.  J.A. v.d. Meijden, kapelaan te Sint Oedenrode, een van de medereizigers, brengt hiervan in 1925 een ooggetuigenverslag uit.(Zie hiervoor de uitgave ,,Bedevaarten in Nederland” van P.J. Magry en C.M.A. Caspers, uitg. Meertens Instituut Amsterdam — deel 2 blz.926 e.v.)

Hij bracht zijn vriend Karthon op het idee de nieuw te bouwen kerk aan Gerardus toe te wijden, een patroonskeuze die de geschiedenis van De Weebosch ingrijpend zou beïnvloeden. Het verhaal van de redding in Caïro sprak immers geweldig tot de verbeelding. Het duurde niet lang of de redding heette in de volksmond een wonder, het z.g. ,,Nijlwonder”, en de priester in de tram  – soms was het Karthon – had een visioen gekregen en luidkeels een betoog gehouden over berouw, zijn vaderland en sterven in een onbekend land. Opeenvolgende pastoors van De Weebosch hebben Gerardus’ reputatie dankbaar uitgedragen, waarbij zij doorgaans veiligheidshalve spraken van gebedsverhoringen, gunsten en voorrechten – verkregen op voorspraak van ,,den Grooten Wonderdoener”.

Patroonheilige Heilige Gerardus van Majella

Doorlink naar: