Valentinuskapel

Valentinusverering

Behalve de patroonheilige van onze parochie kennen we nog een andere heilige, die elk jaar onze aandacht trekt.

Sinds eeuwen vereren de parochianen van Westerhoven, en vereerders van heinde en verre, de heilige Valentinus bij het kapelletje dat aan de oever van het riviertje ‘De Keersop’ staat.
Het Valentinus-putje nabij die kapel is volgens de overlevering van heidense oorsprong. De heidenen vereerden namelijk waterbronnen als oorsprong van alle leven.

Toen Sint Willibrord omstreeks het jaar 700 in onze streken het geloof kwam verkondigen, maakte hij van deze bron gebruik bij het dopen. Hij veranderde op die manier een heidense gewoonte in een christelijke.
Deze put werd dus door de geloofsverkondigers gebruikt als doopput en op een gegeven moment toegewijd aan ene Valentinus, een Romeins priester, die als martelaar waarschijnlijk in 269 in Rome werd onthoofd.

In 1947 werd door de bewoners van Westerhoven uit dankbaarheid voor het uitblijven van direct oorlogsgeweld het kapelletje herbouwd, dat tijdens de Hervorming was verdwenen.
Op 14 februari wordt elk jaar aandacht besteed aan deze heilige met als leus: ‘De enige manier om een vriend te hebben is er een te zijn.’ Op de eerste plaats wordt deze heilige aangeroepen bij ziekten, maar daarnaast ook voor andere intenties.

In onze parochiekerk hangt onder het koor een tableau, een drieluik, waarop Sint Valentinus en zijn gedachtegoed staan afgebeeld.

Behalve de patroonheilige van onze parochie kennen we nog een andere heilige, die elk jaar onze aandacht trekt.

Sinds eeuwen vereren de parochianen van Westerhoven, en vereer­ders van heinde en verre, de heilige Valentinus bij het kapelletje dat aan de oever van het riviertje ‘De Keersop’ staat.

Het Valentinus-putje nabij die kapel is volgens de overlevering van heiden- se oorsprong. De heidenen vereerden namelijk waterbronnen als oor- sprong van alle leven.

Lees meer over de Heilige Valentinus

Meer informatie door Meertens Instituut.